Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc

May 2nd, 2021 by Thang Vien

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc
Vietnamese Catholic Community of Perth

Địa chỉ Trung tâm: 3 Victoria Rd, Westminster, Western Australia 6061
Điện thoại: (08) 9344 4437

✍️ Lm Quản Nhiệm: Dominic Nguyễn Kim Sơn
Email: chasonnguyen@yahoo.com.au
✍️ Lm Phụ Tá: Michael Phạm Quang Hồng
Email: michaelhongpham@gmail.com

Nhà xứ: (Số bàn) (08) 9344 4437 / (Số Mobile) 0423 935 495
Địa chỉ nhà xứ: 58 Lodesworth Rd, Westminster WA 6061


THÔNG BÁO MỚI
Thứ Sáu – Ngày 7 / 5 / 2021

V/v- NỚI RỘNG HẠN CHẾ COVID-19 LOCKDOWN
Áp Dụng từ THỨ BẢY 08/05/2021 đến 15/05/2021

~~~oOo~~~
Tiếp theo Văn Thư Mới của Chính Phủ Tiểu Bang – Ban hành Thứ Năm – 06/05/2021 & của Văn Phòng TGM – Ban hành Thứ Sáu – 07/05/2021 – về việc NỚI RỘNG THÊM những hạn chế về Covid-19 như sau:
1. Các Nhà Thờ & những Nơi Thờ Phượng được mở của trở lại – Với số người tối đa như trước Lockdown.
KHÔNG PHẢI ĐEO KHẨU TRANG
KHÔNG PHẢI GIỮ KHOẢNG CÁCH XÃ HỘI

2. Tuy nhiên, mọi người đến tham dự các TL & Nghi thức PV VẪN đòi buộc :
* Đăng ký khi đến tham dự với Tên – Số phone hay Scan qua SafeWA App.
* Rửa tay thường xuyên với nước khử trùng Sanitizers

~~~oOo~~~
RƯỚC KIỆU THÁNG HOA và DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO CHIỀU THỨ BẢY – NGÀY 08 / 05 / 2021
BẮT ĐẦU RƯỚC LÚC 5.15PM
Xin Kính Mời CĐ Tham Dự

Cần biết thêm chi tiết – xin liên lạc Phi Hùng (BTT – 0413 960 790 ) hay
Nguyễn Hiệp – Mob. 0412 571 835 – Email : jvhn56@gmail.com


Thánh Lễ Trực Tuyến Hằng Ngày

Bài Giảng Suy Niệm Tin Mừng

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

acbc_site_title

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Tổng Giáo Phận Perth

logo

Vatican News Việt Nam