Trường Việt Ngữ Andrê Dũng Lạc

Hình Trường Việt Ngữ Anrê Dũng Lạc 2016
TVNADL 2016 001


Hình trường Việt Ngữ Andre Dũng Lạc kết thúc khóa học 2015 và trao phần thưởng.


Hình – Tiệc Liên Hoan Các Thầy Cô Trường Andre Dũng Lạc – 2014

—————————oOo————————-

Xem Tiếp hình Trường Việt Ngữ – 2013

Chúc Mừng Trường Việt Ngữ Andrê Dũng Lạc

Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập

Bấm chuột vào hình để coi hình lớn

Xin coi thêm

Trường Việt Ngữ Anre Dũng Lạc đi du ngoạn – Rio Tinto Naturescape & Synergy Parkland

*Thư Gửi Phụ Huynh 18-6-2011*

*Biên bản họp Phụ Huynh 26-3-2011*

*Thư Gửi Phụ Huynh 12-3-2011*

 

1.  Tổng Quát

♣ Ngày khai giảng đầu tiên :  20-1-1991

Niên học 2011:

* Số học sinh: 279

* Số lớp học:  15

* Số  giáo viên: 19

* Các em phụ giáo: 4

* Giáo viên trừ bị: 5

Ban Điều hành:

Cố Vấn: Thầy Nguyễn Đăng Quang

Điều hợp viên: Phạm Đức Khiêm

Phó Ban Điều hành: Cô Ngô Kim Anh

Thư ký: Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Thủ quĩ:Cô Lê Thị Bạch Yến

Ủy Viên Văn Nghệ: Cô Châu Đan Sâm

2.  Danh Sách Giáo Viên

Lớp Họ và tên Số điện thoại Chức vụ
1A Cô Nguyễn Trang Mary 9249 3011 Giáo viên phụ trách lớp
1A Em Phạm Ylan 9271 5316 Phụ giáo
1B Cô Lê Thị Thùy Dương 9375 7491 Giáo viên phụ trách lớp
1B Em Hoàng Anh Kimberly 9375 9618 Phụ giáo
1C Cô Nguyễn Thị Khánh Vân 9248 7274 Giáo viên phụ trách lớp
1D Cô Ngô Kim Anh 9344 6081 Giáo viên phụ trách lớpPhó Ban Điều Hành
1D Em Nguyễn Nguyệt Sang 9275 1635 Phụ giáo
1E Cô Nguyễn Thu Hương 9248 8362 Giáo viên phụ trách lớp
1E Em Nguyễn Ngọc Vanessa 9248 7274 Phụ giáo
2A Cô Nguyễn Thị Thùy Trang 0405 760 694 Giáo viên phụ trách lớp
2B Cô  Bùi Trần Thanh Huyền 9375 5237 Giáo viên phụ trách lớp
3A Cô  Lê Thị Thanh Nga 0403 322 768 Giáo viên phụ trách lớp
3B Ông Cố Trần Văn Thịnh 9276 3146 Giáo viên phụ trách lớp
4A Cô  Trịnh Thị Phương Uyên 9440 6206 Giáo viên phụ trách lớp
4A Cô  Quách Thùy Trang 9275 1061 Giáo viên phụ trách lớp
4B Cô  Nguyễn Thị Kim Hòa 9343 5991 Giáo viên phụ trách lớp
5 Cô  Lê Thị Bạch Yến 9276 3510 Giáo viên phụ trách lớpThủ quĩ
5 Cô  Nguyễn Thị Kim Anh Hằng 93073943 Giáo viên phụ trách lớp
6 Cô  Châu Đan Sâm 9342 7067 Giáo viên phụ trách lớpỦy viên văn nghệ
7 Thầy Nguyễn Thanh Tùng 9403 3858 Giáo viên phụ trách lớpThư kí
8 Cô  Nguyễn Minh Khôi 93752459 Giáo viên phụ trách lớp
Bà Cố Phạm Thị Mạnh Nhuận 9276 3146 Giáo viên thường trực
Cô  Lê Thị Ngọc Hương 9371 0023 Giáo viên thường trực
Thầy Nguyễn Đăng Quang 9 343 1992, Cố vấn
Thầy Phạm Đức Khiêm 9271 53160418 959 045 Điều Hợp Viên
Chú Tạ Xuân Bình 9277 7813 Trật tự giao thông
Cô  Nguyễn Diễm Thủy 9271 7717 Giáo viên trừ bị
Cô  Phạm Thị Mến 9409 4961 Giáo viên trừ bị
Cô  Dương Thị Anh Thư 0421 872 354 Giáo viên trừ bị
Hoàng Thị Mỹ Hạnh 0401 940 255 Giáo viên trừ bị
Nguyễn Tô Anh Hoa 9349 0427 Giáo viên trừ bị

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

acbc_site_title

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Tổng Giáo Phận Perth

logo

Vatican News Việt Nam