Ca Đoàn Cécilia

Trang Web Ca Đoàn Cécilia


PHỤC SINH 2019
Thánh Nhạc thực hiện bởi Ca Đoàn Cécilia


 

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 1
Video Thực Hiện Bởi Ca Đoàn Cécilia

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 2

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 3


Hoạt cảnh Giáng Sinh Cộng Đoàn Công Giáo Tây Úc 2016


Hình Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia 2016


Hình Lễ Bổn Mạng Cecilia – 2015


Hình Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia – 2014


Hình Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia 2013

Xin coi tiếp

 

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

acbc_site_title

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Tổng Giáo Phận Perth

logo

Vatican News Việt Nam