(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Ca Đoàn Cécilia

Trang Web Ca Đoàn Cécilia


PHỤC SINH 2019
Thánh Nhạc thực hiện bởi Ca Đoàn Cécilia


 

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 1
Video Thực Hiện Bởi Ca Đoàn Cécilia

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 2

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 3


Hoạt cảnh Giáng Sinh Cộng Đoàn Công Giáo Tây Úc 2016


Hình Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia 2016


Hình Lễ Bổn Mạng Cecilia – 2015


Hình Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia – 2014


Hình Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia 2013

Xin coi tiếp