(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Kính mời Cộng Đoàn xem lại những hình ảnh mới nhất của Cha Phụ Tá Micae Phạm Quang Hồng năm 2021 do Anh Dũng – Ban Truyền Thông CĐ thực hiện

https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipMm8YatwNN6vmxDwCZt6PnH1IeWwLW9RyflKCKA