(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÁNG 11/2023

1. LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ: 7:00pm

2. LỄ CÁC LINH HỒN: 7:00pm

3. NGÀY CỘNG ĐOÀN – Thứ Bảy 18/11/2023

(sau Thánh Lễ có Chương Trình Văn Nghệ & Ẩm Thực)

4. LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN: 10:00am

(Chúa Nhật 19/11/2023 – Đức Cha Nguyên Tổng Giám Mục Barry James Hickey

Chủ Tế – Lưu ý: không có Thánh Lễ chiều lúc 5:30pm)