(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Kính mời Cộng Đoàn xem lạnh những hình ảnh đầy ý nghĩa trong ngày 21 các em lãnh nhận BT Thêm Sức và Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Pentacost) năm 2021

Xem Full Link Hình here