(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh

Tang Gia chúng tôi xin trân trọng kính báo

CHA CỦA CHÚNG TÔI

GIUSEMARIA LÊ TRUNG CHÁC

Sinh ngày 25 tháng 03 năm 1926 – Tại Việt Nam

Đã hoàn tất hành trình dương thế

Vào Lúc 18:50 ngày 03 tháng 06 năm 2024

Tại BETHESDA HOSPITAL – Perth – Western Australia

Hưởng Thọ: 98 Tuổi

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

1. Thánh Lễ AN TÁNG – Tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

3 Victoria Rd, Westminster WA 6061

Vào Lúc 9:00am – Thứ Bảy Ngày 08/06 / 2024

2. Nghi Thức HỎA TÁNG – Tại Nghĩa Trang KARRAKATTA

Railway Road, Karrakatta, WA, 6025

Vào lúc 11:15 am – Thứ Bảy 08/06/2024.

CON KÍNH BÁO

Con: LưuKim Anh–Chồng và Các Con …Perth–Australia


Em Dâu: Bà Quả Phụ Lê Minh Toàn–
Các Con và Các Cháu Perth – Australia
Em Trai: Lê Trung Quyền – Vợ và
Các Con – các Cháu USA

Em Dâu: Bà Quả Phụ Lê Trung Học –
Các Con và các Cháu Việt Nam

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG –

XIN MIỄN VÒNG HOA & PHÚNG ĐIẾU.