(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 12/2023

Tĩnh tâm Mùa Vọng 12&13/12 7:30PM
Giải tội Mùa Vọng 14/12 6:30PM
Canh thức Giáng Sinh 24/12 7PM
Lễ Vọng Giáng Sinh 24/12 8PM
Lễ Giáng Sinh 25/12/2023 10AM
Tết Dương Lịch
1/1/2024 7PM

BTT
Dominic Vien