Ban Tài Chánh

Chức Vụ Danh Tánh Điện Thoại

Trưởng Ban  Tài Chánh:

Ông Hoàng Minh Tân (Tiêm)

9471 9485

0439929544

Phó Ban  Tài Chánh:


Ông Nguyễn Thanh Bình

Kế Toán:


Chị Trần Thị Thu ThủyGiờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

acbc_site_title

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Tổng Giáo Phận Perth

logo

Vatican News Việt Nam