(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Ban Tài Chánh

Chức Vụ Danh Tánh Điện Thoại

Trưởng Ban  Tài Chánh:

Ông Hoàng Minh Tân (Tiêm)

9471 9485

0439929544

Phó Ban  Tài Chánh:


Ông Nguyễn Thanh Bình

Kế Toán:


Chị Trần Thị Thu Thủy