(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B – 17/10/2021

LÁ THƯ MỤC VỤ Chúa Giêsu xác định rất rõ Ngài đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ và cả cuộc đời trần thế, Ngài đã làm chứng về điều đó. Tuy nhiên, những người đi theo Chúa thì đeo đuổi một kỳ vọng khác. Tin Mừng hôm nay cho thấy các môn đệ của Chúa vẫn còn...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật 28 TNB – 10/10/2021

LÁ THƯ MỤC VỤ Chàng thanh niên ơi! anh giàu quá anh bạn ơi, nhưng anh thiếu con mắt nhìn đời. Tiền bạc có thể làm mờ mắt anh và anh không nhìn thấy một vị cứu tinh đang nói chuyện với anh, một kho tàng yêu thương đang chờ đợi anh, hãy mở lòng để đón lấy, đừng từ chối...