(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Trên mạng truyền thông gần đây có một bài viết nhắc tới tên linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Vàng, Dòng Chúa Cứu Thế. Tác giả có viết “…linh mục Vàng đã chết ở trại tù A 20, Xuân Phước, Hàm Tân , Bình Tuy”. Đúng là linh mục Vàng đã chết trong phòng...

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Bài Tin Mừng hôm nay nhắc đến việc các kinh sư nói Chúa Giêsu bị quỷ vương ám đã thúc đẩy tôi phải viết lên cho quý ông bà anh chị em biết một ít điều về ‘Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc’. Tôi mời cộng đoàn đọc một số đoạn trích trong lá thư viết ngày 19 tháng 5...

Lá Thư Mục Vụ LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ ừ ng Lễ Mì nh Má u Thá nh Chu á Giễ su, chu ng tá hồ i từở ng lá i bừ á Tiễ c Ly má Chu á đá cu ng vở i cá c mồ n đễ ngồ i chung mồ t bá n, á n cu ng mồ t tá m bá nh, vá uồ ng chung mồ t chễ n rừở u. Hởn nừ á Chu á vá cá c mồ n đễ cồ nhừ ng giá y phu t...

Lá Thư Mục Vụ – LỄ CHÚA BA NGÔI Năm B

LÁ THƯ MỤC VỤ Trong kho tàng chuyện giáo lý của linh mục Flor McCarthy có mẩu chuyện sau đây: “Vào lúc gần đất xa trời, một vị vua tâm sự với quần thần rằng: “Suốt mấy mươi năm sống trên trần thế, Trẫm đã trải qua tất cả những kinh nghiệm mà đời người ai cũng đã nếm....