(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ Sáng hôm đó, ngày 12 tháng 9 năm 2001, tôi có hẹn với nha sĩ Réginald tại phòng mạch của bà ở Marrickville – Sydney lúc 10 giờ. Đó là một ngày quan trọng đối với tôi vì kể từ ngày này tôi được nhập quốc tịch Pháp. Người Pháp có dòng họ Henri, còn tôi sẽ...

LA THU MUC VU – LE HIEN LINH

LÁ THƯ MỤC VỤ Hôm nay, Ba Nhà Đạo Sĩ trên đường tìm đến thờ lạy Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Họ là những người phương xa, không có đạo hay nói cách khác các ông không biết gì về Đấng Kitô sẽ xuất hiện. Các ông chỉ tìm đến Chúa theo ánh sáng của ngôi sao lạ. Câu hỏi ở đây...