(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lá Thư Mục Vụ – Tuần II MC Năm B

LÁ THƯ MỤC VỤ Chú ng ta đa cú ng đi vớ i Chú a Giê sú đướ c mộ t cha ng đướ ng thướng khộ . Hộ m nay chú ng ta thư nhì n la i như ng biê n cộ , gia y phú t ma Gia ộ Hộ i mớ i gộ i chú ng ta cú ng bướ c đi thêộ Chú a khi ba t đa ú Mú a Chay. Thư Tư Lê Trộ ba t đa ú Mú...

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Mùa Chay khởi sự từ thứ Tư lễ Tro (đúng vào Mồng Năm Tết). Đang ‘Ăn Tết’ mà phải ‘Ăn Chay’ khiến nhiều người lầm tưởng chúng ta bước vào Mùa Thương Khó, suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Thưa chưa ! Đó chỉ là con đường dẫn chúng ta đi trong 40 ngày...

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Mỗ i đỗ Xuâ n về , ngườ i dâ n Viề t, đâ c biề t ngườ i Viề t Cỗ ng Giâ ỗ khỗ ng quề n câ m tâ tri â n Thiề n Chu â, lâ Chu â cu â Đâ t Trờ i, lâ mỗ i câ n nguyề n vâ lâ nguỗ n sỗ ng cu â mỗ i lỗâ i sinh linh vâ n vâ t. Ngâ i lâ Thiề n Chu â cu â Mu â...

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Bị giam giữ trong các phòng tập thể ở những trại ‘tạm giam’ như : Thủ Đức, Phan Đăng Lưu, Sở Công An vả khám Chí Hòa, tôi được ‘ở không’ suốt ngày, nghĩa là hoàn toàn ‘rảnh rang’ từ sáng đến tối, nhưng vì phải ở chung với nhiều tù nhân khác nên thời giờ...

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Bị giam giữ trong các phòng tập thể ở những trại ‘tạm giam’ như : Thủ Đức, Phan Đăng Lưu, Sở Công An vả khám Chí Hòa, tôi được ‘ở không’ suốt ngày, nghĩa là hoàn toàn ‘rảnh rang’ từ sáng đến tối, nhưng vì phải ở chung với nhiều tù nhân khác nên thời giờ...

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Có lẽ trong mỗi người chúng ta từ thuở bé đã từng xem qua bộ phim nổi tiếng “Tây Du Ký,” và mỗi người có thể rút ra bài học cho mình. Riêng tôi thì rút ra được bài học từ 5 nhân vật trong phim như thế này: Đường Tăng (tượng trưng cho “Thân” xác con...