(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1222 – CN II MÙA VỌNG Năm A

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - Năm A BÀI ĐỌC I:Is 11, 1-10 "Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó". ĐÁP CA:Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người. BÀI ĐỌC II: Rm 15, 4-9 "Chúa Kitô cứu rỗi hết mọi người". ALLELUIA, ALLELUIA! – Hãy...

Tờ Tin Yêu 1221 – CN I MÙA VỌNG Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - Năm A BÀI ĐỌC I:Is 2, 1-5 "Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời." ĐÁP CA:Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.” BÀI ĐỌC II: Rm 13, 11-14 "Phần rỗi chúng ta gần đến". ALLELUIA,...

Tờ Tin Yêu 1219 – CN XXXIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I:Ml 3: 19-20"Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho." ĐÁP CA:Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực. BÀI ĐỌC II: 2 Tx 3, 7-12"Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn". ALLELUIA, ALLELUIA! – Các...

Tờ Tin Yêu 1217 – CN XXXI Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Kn 11: 23 - 12, 2 "Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật" ĐÁP CA:Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. BÀI ĐỌC II: 2Tx 1: 11 - 2, 2 "Danh Chúa được vinh hiển trong anh em, và...

Tờ Tin Yêu 1216 – CN XXX Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Hc 35: 12-14, 16-19 "Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây." ĐÁP CA:Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. BÀI ĐỌC II: 2 Tm 4, 6-8. 16-18 "Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha."...

Tờ Tin Yêu 1221 – CN I MÙA VỌNG Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - Năm A BÀI ĐỌC I:Is 2, 1-5 "Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời." ĐÁP CA:Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.” BÀI ĐỌC II: Rm 13, 11-14 "Phần rỗi chúng ta gần đến". ALLELUIA,...

read more

Tờ Tin Yêu 1219 – CN XXXIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I:Ml 3: 19-20"Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho." ĐÁP CA:Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực. BÀI ĐỌC II: 2 Tx 3, 7-12"Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn". ALLELUIA, ALLELUIA! – Các...

read more

Tờ Tin Yêu 1217 – CN XXXI Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Kn 11: 23 - 12, 2 "Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật" ĐÁP CA:Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. BÀI ĐỌC II: 2Tx 1: 11 - 2, 2 "Danh Chúa được vinh hiển trong anh em, và...

read more