(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1249 – CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ Năm A

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ Năm A Gierusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa BÀI ĐỌC I Ðnl 8:2-3,14-16 "Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới". ĐÁP CA Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. BÀI ĐỌC II 1Cr 10: 16-17 "Có một...

Tờ Tin Yêu 1248 – Chúa Nhật LỄ CHÚA BA NGÔI Năm A

Chúa Nhật LỄ CHÚA BA NGÔI Năm A BÀI ĐỌC I Xh 34: 4-6, 8-9 "Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu" ĐÁP CA Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. BÀI ĐỌC II 2 Cr 13: 11-13 "Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh...

Tờ Tin Yêu 1247 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG BÀI ĐỌC I Xh 19:3- 8, 16-20 "Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai" ĐÁP CA Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. BÀI ĐỌC II Rom. 8:22-27 "Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên...

Tờ Tin Yêu 1245 – Chúa Nhật LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Năm A

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Năm A BÀI ĐỌC I Cv 1, 1-11 "Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời". ĐÁP CA Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang BÀI ĐỌC II Ep 1, 17-23 "Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời". ALLELUIA,...

Tờ Tin Yêu 1245 – CN PHỤC VI SINH Năm A

CN VI PHỤC SINH Năm A BÀI ĐỌC I Cv 8: 5-8, 14-17 "Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần". ĐÁP CA Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! BÀI ĐỌC II 1Pr 3: 15-18 "Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả". ALLELUIA, ALLELUIA! -...

Tờ Tin Yêu 1248 – Chúa Nhật LỄ CHÚA BA NGÔI Năm A

Chúa Nhật LỄ CHÚA BA NGÔI Năm A BÀI ĐỌC I Xh 34: 4-6, 8-9 "Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu" ĐÁP CA Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. BÀI ĐỌC II 2 Cr 13: 11-13 "Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh...

read more

Tờ Tin Yêu 1247 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG BÀI ĐỌC I Xh 19:3- 8, 16-20 "Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai" ĐÁP CA Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. BÀI ĐỌC II Rom. 8:22-27 "Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên...

read more

Tờ Tin Yêu 1245 – Chúa Nhật LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Năm A

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Năm A BÀI ĐỌC I Cv 1, 1-11 "Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời". ĐÁP CA Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang BÀI ĐỌC II Ep 1, 17-23 "Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời". ALLELUIA,...

read more