Ban Tài Chánh

Chức Vụ Danh Tánh Điện Thoại

Trưởng Ban  Tài Chánh:

Ông Hoàng Minh Tân (Tiêm)

9471 9485

0439929544

Phó Ban  Tài Chánh:


Ông Nguyễn Thanh Bình

Kế Toán:


Chị Trần Thị Thu ThủyGiờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican