(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Ban Vệ Sinh

Bảng Phân Công BVS 07/2017 – 12/2017

I. MỤC ĐÍCH:

Gìn giữ nhà nguyện và trung tâm luôn sạch sẽ, khang trang  để xứng đáng nơi Chuá ngự và cũng là nơi quy tụ anh chị em, các con cháu về sinh hoạt phụng tự , đoàn thể cũng như gìn giữ và trau dồi văn hoá Việt.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

– Trưởng ban & Phó ban: nhiệm kỳ 3 năm

– Các nhóm

* Có 4 nhóm chính

* Có 4 nhóm phụ

III. QUÁ TRÌNH SINH HOẠT:

Trước đây làm vệ sinh do Ban Thường Vụ trực tiếp điều hành và sắp xếp.

Sau này sinh hoạt cộng đoàn ngày càng lớn mạnh và trở nên phức tạp hơn.

Nên kể từ ngày 01 / 07 / 2010 chuyển thành Ban VS, chọn thánh Matta  làm quan thầy vào khoảng cuối tháng 7 hàng năm và có thánh lễ và gặp mặt chung vào dịp này.

*Trưởng ban vệ sinh từ ngày 01 / 07 / 2010 tới ngày  30 / 05 / 2013..

Anh Nguyễn Trung Thịnh

*Trưởng ban vệ sinh từ ngày 01 / 06 / 2013 đến 01 / 06 / 2016

Chị Mai Thiên Kim

IV.  SINH HOẠT VÀ NHÂN SỰ

Công việc sinh hoạt BVS giúp TT hằng tuần gồm:

* Quý anh lo việc hút bụi & lau kiếng.

* Quý chị lo quét + lau chùi sàn nhà TT và nhà vệ sinh nam nữ.

Mỗi tối Thứ sáu đầu tháng sau thánh lễ chiều.

Mỗi hai buổi sáng Thứ Bẩy giữa tháng.

Mỗi tối Thứ Sáu cuối tháng sau Thánh lễ chiều + các nhóm tối Thứ Bảy sau Thánh lễ tối.

Danh sách BVS sinh hoạt gồm có:

  • 4 Trưởng nhóm chính phục vụ thứ 6 đầu tháng và sáng thứ 7

 _Nhóm 1: Anh Hoàng Bảo Hà:       Tối Thứ Sáu đầu tháng.

 _Nhóm2: Anh Thoả:                        Sáng Thứ Bẩy tuần 2.

_ Nhóm3: Anh Lê Toàn Thắng:        Sáng Thứ Bẩy tuần 3.

_ Nhóm4: Anh Nguyễn Quốc Kỳ:     Tối Thứ Sáu cuối tháng.

  • 4 Nhóm phụ phục vụ tối thứ 7: Mỗi tối Thứ Bẩy sau thánh lễ.
  • Chuyên viên lau kiếng: Anh Công không thường xuyên hàng tuần

 Bảng Phân Công  2015