(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1163 – CN XXIX Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – Năm B Bài Đọc I: Is 53:10-11 “Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn ”. Đáp Ca:TV 32 Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Bài Đọc II: Dt...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B – 17/10/2021

LÁ THƯ MỤC VỤ Chúa Giêsu xác định rất rõ Ngài đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ và cả cuộc đời trần thế, Ngài đã làm chứng về điều đó. Tuy nhiên, những người đi theo Chúa thì đeo đuổi một kỳ vọng khác. Tin Mừng hôm nay cho thấy các môn đệ của Chúa vẫn còn...

Tờ Tin Yêu 1162 – CN XXVIII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – Năm B Bài Đọc I: Kn 7:7-11 “Đem so sách sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không”. Đáp Ca:TV 89Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Bài Đọc II: Dt 4:12-13 “Lời của...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật 28 TNB – 10/10/2021

LÁ THƯ MỤC VỤ Chàng thanh niên ơi! anh giàu quá anh bạn ơi, nhưng anh thiếu con mắt nhìn đời. Tiền bạc có thể làm mờ mắt anh và anh không nhìn thấy một vị cứu tinh đang nói chuyện với anh, một kho tàng yêu thương đang chờ đợi anh, hãy mở lòng để đón lấy, đừng từ chối...

Tờ Tin Yêu 1161 – CN XXVII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – Năm B Bài Đọc I: St 2:18-24 “Cả hai nên một thân thể”. Đáp Ca:TV 127 Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Bài Đọc II: Dt 2:9-11 “Đấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một...