(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1213 – CN XXVII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Kb 1, 2-3; 2, 2-4 “Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”. ĐÁP CA:Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng!” BÀI ĐỌC II: 2 Tm 1, 6-8, 13-14 “Con chớ hổ thẹn...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ Không phải chỉ có thế kỷ nầy mới có phong trào háo hức được xem các ơn cả thể như ‘Nói Tiếng Lạ’, hay hiện tượng ‘Té Xỉu Chữa Bệnh’, hay ơn được ‘Gặp Chúa Nhãn Tiền’…mà từ thời thánh Phaolô đã có rồi. Thánh nhân đã nhìn thấy sự thèm khát các ơn lạ nơi...

Tờ Tin Yêu 1212 – CN XXVI Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Am 6: 1, 4-7 “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày.” ĐÁP CA: Linh hồn tôi ơi, hãyngợi khen Chúa. BÀI ĐỌC II: 1Tm 6: 11-16 “Con hãy giữ gìn huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến.” ALLELUIA, ALLELUIA! –...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ Lắng động một chút chúng ta thử suy nghĩ về hai thái cực giữa giầu và nghèo theo cái nhìn khách quan trên bình diện xã hội. Hình như chúng đã trở thành quy luật thực tế. Hai thái cực này khó có thể cân bằng để mọi người được bình đẳng, được chia đều để...

Tờ Tin Yêu 1211 – CN XXV Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Am 8:4-7 “Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo.” ĐÁP CA:Hãyngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu. BÀI ĐỌC II: 1Tm 2:1-8 “Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn cho mọi người được cứu độ.” ALLELUIA,...