(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1152 – CN XVIII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – Năm B Bài Đọc I: Xh 16:2-4, 12-15 “Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa”. Đáp Ca:TV 77- Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Bài Đọc II: Eph 4:17, 20-24 “Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa”. Alleluia ,...

THÔNG BÁO & THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN – 24/07/2021

THÔNG BÁO & THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN – 24/07/2021 Kính chào Quý HĐMV thân kính, Thay lời cho Quý Cha & BTV, con xin gửi đến Quý HĐMV & CĐ vài Thông Báo cũng như những thông tin cần thiết – để trả lời cho những thắc mắc của một số Quý vị trong CĐ...

Tờ Tin Yêu 1151 – CN XVII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: 2V 4:42-44 “Họ ăn xong mà hãy còn dư”. Đáp Ca:TV144 – Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê. Bài Đọc II: Ep 4:16 “Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa tội”....