(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1248 – Chúa Nhật LỄ CHÚA BA NGÔI Năm A

Chúa Nhật LỄ CHÚA BA NGÔI Năm A BÀI ĐỌC I Xh 34: 4-6, 8-9 “Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu” ĐÁP CA Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. BÀI ĐỌC II 2 Cr 13: 11-13 “Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật LỄ CHÚA BA NGÔI Năm A

LÁ THƯ MỤC VỤ Một Chúa Ba Ngôi vẫn mãi là Mầu Nhiệm cao vời huyền nhiệm nhất khi chúng ta nói về Thiên Chúa. Mầu Nhiệm này không do con người diễn giải hoặc suy luận dựa trên cơ sở hiểu biết, nhưng hoàn toàn do Thiên Chúa mạc khải qua từng biến cố từ khởi nguyên cho...