Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc

December 4th, 2013 by admin
LỜI NGỎ

Hình – Lễ Tro – 2019


Bài Giảng Lễ Chủ Nhật X – 17/03/2019


Bài Giảng Lễ Thứ Bảy – 16/03/2019

Xem Thêm Những Bài Giảng Trước


Bài Giảng Lễ Tro Thứ Tư 06/03/2019


Slideshow – Hội Chợ Tết Năm Kỷ Hợi 2019
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc


Hình – Lễ Giao Thừa Năm Kỷ Hợi – 04/02/2019


Hình – Lễ Tân Niên Năm Kỷ Hợi – 05/02/2019


Hình – Lễ Mồng Hai Tết – 06/02/2019


Bài Giảng Lễ Mồng Ba Tết – 07/02/2019
Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm


Bài Giảng Lễ Mồng Hai Tết – 06/02/2019
Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên


Bài Giảng Lễ Tân Niên Năm Kỷ Hợi – 05/02/2019


Bài Giảng Lễ Giao Thừa Năm Kỷ Hợi – 04/02/2019

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican