CĐ Thánh Linh

Lời Giới Thiệu Ca Đoàn Thánh Linh

Slideshow – Ca Đoàn Thánh Linh Dâng Hoa 15/08/2017
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời


Ca Đoàn Thánh Linh Dâng Hoa 15/08/2017
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời


Thần Trí Chúa – Mừng Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh 2016


Thánh Vịnh 26 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C
Tác giả: Lm. Thái Nguyên

Thánh Vịnh 90 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C
Tác giả: Ninh Doãn Hùng


Slideshow LỄ TÂN NIÊN 2016

Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng – Tam Ca: Hội Phụ Nữ + Cđ Thánh Linh


Thánh Vịnh 8 – LỄ TÂN NIÊN 2016
Tác giả: Lm. Thái Nguyên

Thánh Vịnh 70 Chủ Nhật IV – Năm C
Tác giả: Mi Giáng


Thánh Vịnh 18 Chủ Nhật III – Năm C
Tác giả: Lữ Hành


Thánh Vịnh 95 Chủ Nhật II – Năm C
Tác giả: Ninh Doãn Hùng


Thánh Vịnh 28 Chủ Nhật I – Năm C
Tác giả: Mi Giáng


Thánh Vịnh 71 Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm C
Tác giả: Lm. Thái Nguyên


Thánh Vịnh 127 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – Năm C


Thánh Vịnh 79 Chủ Nhật Thứ IV Mùa Vọng
Tác giả: Đinh Công Huỳnh


Thánh Vịnh 12 Chủ Nhật Thứ Ba Mùa Vọng, Năm C
Tác giả: Lm. Thái Nguyên


Thánh Vịnh 24 Chủ Nhật I Mùa Vọng, Năm C
Tác giả: Lm. Thái Nguyên


Thánh Vịnh 34- Chủ Nhật XXXIV Thường Niên, Năm B
Tác giả: Lm. Thái Nguyên


Thánh Vịnh 145- Chủ Nhật XXXII Thường Niên, Năm B
Tác giả: Mi Giáng


Thánh Vịnh 23- Chủ Nhật XXXI Thường Niên, Năm B
Tác giả: Lm. Thái Nguyên


Thánh Vịnh 125 – Chủ Nhật XXX Thường Niên, Năm B
Tác giả: Đồng Giao


Thánh Vịnh 32- Chủ Nhật XXIX Thường Niên, Năm B
Tác giả: Lm. Thái Nguyên


Thánh Vịnh 89 – Chủ Nhật XXVIII Thường Niên, Năm B
Tác giả: Lm. Thái Nguyên


Thánh Vịnh 127 – Chủ Nhật XXVII Thường Niên, Năm B
Tác giả: Đinh Công Huỳnh


Thánh Vịnh 53 – Chủ Nhật XXV Thường Niên, Năm B
Tác giả: Lm. Thái Nguyên


Thánh Vịnh 114 – Chủ Nhật XXIV Thường Niên, Năm B
Tác giả: Lm. Thái Nguyên


Thánh Vịnh 145 – Chủ Nhật XXIII Thường Niên, Năm B – Tác giả: Lm. Thái Nguyên


Thánh Vịnh 14 Chủ Nhật XXII Thường Niên, Năm B – Xuân Minh


Thánh Vịnh 33 Chủ Nhật XXI Thường Niên, Năm B – Đinh Công Huỳnh


Thánh Vịnh 33 Chủ Nhật XX Thường Niên, Năm B – Đinh Công Huỳnh


Thánh Vịnh 44 – Martino – Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời


Thánh Vịnh 33 Chủ Nhật 19 Thường Niên, Năm B – Lm. Thái Nguyên


Thánh Vịnh 77 Chủ Nhật 18 Thường Niên, Năm B Lm. Thái Nguyên


Thanh Vinh 144 Chủ Nhật 17 Thường Niên, Năm B Tác Giả: Lm Thái Nguyen


Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh 2015

Nhập Lễ: Lạy Chúa Thánh Thần Tác Giả: Pm Cao Huy Hoàng

 

Kinh Vinh Danh Tác Giả: Kim Long

 

Thánh Vịnh: Thánh Vịnh 103 Lễ Hiện Xuống Tác Giả: Ninh Doãn Hùng

 

Dâng Lễ : Xin Cho Lời Con Nguyện Cầu Tác Giả: Ngọc Linh

 

Rước Lễ: Lạy Chúa Thánh Thần Xin Hãy Đến Tác Giả: Ngọc Linh

 

Kết lễ: Lạy Thần Khí Tác Giả: Trần Sỹ Tín


Tiệc Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh


Mother’s Day LIVESHOW 2015

Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng – Tam Ca: Hội Phụ Nữ + Cđ Thánh Linh

Nơi ấy con tìm về – Trung Hiếu

Gánh Hàng Rong – Thanh Thúy

Nhật Ký Của Mẹ – Việt Hà, Trúc Ly & Phụ diễn Bé Ly


Father’s Day LIVE SHOW 2014

Tình Cha (Quốc Vượng) – Hoàng Khánh

Hãy Vui Luôn – Thanh Thúy & Hoàng Khánh
Sáng Tác – Lm Nhạc Sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh


Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh 2014

Nhập Lễ: Tặng Phẩm Thần Linh – Tác giả: Trầm Hương

 

Thánh Vịnh 103 Xin Sai Thánh Thần Tới – Tác Giả: Ngọc Linh

 

Dâng Lễ: Tựa Trầm Hương – Tác Giả: Ngọc Linh

 

Rước Lễ: Lạy Chúa Thánh Thần Xin Hãy Đến Tác Giả: Ngọc Linh

 

Kết Lễ: Nguyện Xin Chúa Thánh Thần – Tác Giả: Ngọc Linh


Tiệc Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh


Mother’s Day LIVE SHOW 2013

You Raise Me Up – Trung Hiếu

Về Miền Tây – Thanh Thúy

Lỗi Lầm – Thanh Thúy & Trung Hiếu


Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh 2013

Nhập Lễ: Tặng Phẩm Thần Linh Tác Giả: Trầm Hương, FMSR

Kinh Thương Xót

Thánh Vịnh 103 Xin Sai Thánh Thần Tới Tác Giả: Ngọc Linh

Dâng Lễ: Con Dâng Của Lễ Tác Giả: Ngọc Linh

Rước Lễ: Đi Trong An Bình (The Lord Bless You and Keep You)
Nhạc Peter C. Lutkin, Lời Việt: Nguyễn Quốc Đoạt

Kết lễ: Xin Thánh Thần Đến Tác Giả: Lm Thái Nguyên

Slideshow – Tiệc Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh


Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh 2012


Christmas Carol 2011 – Vũ Trông Đợi – Trời Cao Nghe Chăng


LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 23.05.2010

Chúc mừng ngày Sinh Nhật của Ca Đoàn Thánh Linh Perth!

Bấm chuột vào hình để mở hình lớn!

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican