(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

TRƯỜNG VIỆT NGỮ ANRÊ DŨNG LẠC

THE VIETNAMESE CATHOLIC ETHNIC SCHOOL OF WA INC.

03 Victoria Road, Westminster – WA 6061
Tel: 08 9271 5316 Mob: 0418 959 045

Email: ausnamunited@hotmail.com

Trường Việt Ngữ Anrê Dũng Lạc-Tây Úc

Mầm Non Ca Hát

Lớp 2

Lớp 4 & 5

Hành trình

Trường Việt Ngữ Anrê Dũng Lạc-Tây Úc, được thành lập ngày 20/10/1991 tại Giáo Xứ Sacred Heart-Highgate, với sự gợi ý của Cha Francis Lý Văn Ca và thầy Hiệu Trưởng tiên khởi Giuse Nguyễn Đăng Quang.

Năm 1995-1998 Soeur Mary Goretti Vũ Kim Dung đã trở thành vị Hiệu Trưởng thứ Hai của Trường, và sau đó thầy Giuse Nguyễn Đăng Quang đã trở lại cương vị Hiệu Trưởng sau khi Soeur Vũ Kim Dung phải qua Dòng Tu bên Melbourne.

Năm 2010 thầy Vincenté Phạm Đức Khiêm được thầy Giuse Nguyễn Đăng Quang trao nhiệm vụ chăm coi Trường Việt Ngữ, và thầy Khiêm đã trở thành Thầy Hiệu Trưởng thứ Ba của Trường.

Từ những năm đầu thành lập trường, sĩ số học sinh khoảng 70 em chia ra 6 lớp học với khoảng 10 gíao viên. Với sự lớn mạnh của Cộng Đoàn cùng những tiện nghi của Trung Tâm, đã giúp Trường có cơ hội phát triển thật tốt (có lúc số học sinh lên đến 392 em).

Năm học 2020 và năm nay 2021 với sự bùng phát của Đại Dịch Viêm Phổi Vũ Hán nên đã ảnh hưởng 1 phần đến sĩ số học sinh.

Ngày giờ học tiếng Việt:

Các em học sinh đi học mỗi chiều thứ Bẩy từ 2:00pm-4:00pm.

Xin theo dõi Thời Khoá Biểu Tổng Quát đính kèm để biết tuần nào học sinh đi học trong năm. Download tại đây

Hiện nay năm 2021 (kỷ niệm 30 năm thành lập Trường).

Học Sinh: 355 em

Lớp học: 20 lớp, từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 8.

Giáo Viên: 33 thầy cô và 10 em phụ giáo.

Tôn chỉ: Tiếng Việt Còn, Cộng Đoàn Còn…Nước Việt Còn. Xin quý Cộng Đoàn và quý phụ huynh ráng giúp con em gìn giữ ngôn ngữ Việt qua việc cho con em đi học tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt với các con em nhiều nhất có thể.

Trường Việt Ngữ Anrê Dũng Lạc 2016

Niên học 2015 & Phát Phần Thưởng

Tiệc liên hoan 2014

Trường Việt Ngữ 2013

Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập

NHỮNG SINH HOẠT ĐẦU TIÊN

Khai giảng đầu tiên: 20-01-1991

Niên học 2011:
* Số học sinh: 279
* Số lớp học:  15
* Số giáo viên: 19
* Các em phụ giáo: 4
* Giáo viên trừ bị: 5

Đính kèm các sinh hoạt trước 2020