Ca Đoàn Cécilia

Trang Web Ca Đoàn Cécilia


PHỤC SINH 2019
Thánh Nhạc thực hiện bởi Ca Đoàn Cécilia


 

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 1
Video Thực Hiện Bởi Ca Đoàn Cécilia

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 2

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 3


Hoạt cảnh Giáng Sinh Cộng Đoàn Công Giáo Tây Úc 2016


Hình Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia 2016


Hình Lễ Bổn Mạng Cecilia – 2015


Hình Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia – 2014


Hình Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia 2013

Xin coi tiếp

 

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican