(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM & GIẢI TỘI MÙA CHAY

Chủ Đề: TRỞ VỀ BÊN CHÚA 1. THỨ BA (5/03/2024): Tĩnh Tâm ngày Thứ Nhất Sau Thánh Lễ Thuyết giảng: Cha Phêrô Trần Mạnh Hùng 2. THỨ TƯ (6/03/2024): Tĩnh Tâm ngày Thứ Hai Sau Thánh Lễ Thuyết Giảng: Cha Đaminh Nguyễn Kim Sơn 3. GIẢI TỘI MÙA CHAY (7/03/2024) – Lúc...

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÁNG 11/2023

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÁNG 11/2023 1. LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ: 7:00pm 2. LỄ CÁC LINH HỒN: 7:00pm 3. NGÀY CỘNG ĐOÀN – Thứ Bảy 18/11/2023 (sau Thánh Lễ có Chương Trình Văn Nghệ & Ẩm Thực) 4. LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN: 10:00am (Chúa Nhật 19/11/2023 – Đức Cha Nguyên Tổng Giám Mục...