(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page
Ban thường vụ 2022-2024

Ban thường vụ 2022-2024

● Sr. Martha Đoàn Thị Bích Thuận (Thư Ký Cộng Đoàn) ● Anh Jerome Trương Huy Cận (Chủ Tịch Cộng Đoàn) ● Chị Têrêsa Nguyễn Thị Khánh Vân (Phó Nội Vụ) ● Anh Phanxicô Xaviê Phạm Xuân Bình (Phó Ngoại Vụ & Thư Ký BTV) ● Anh Joseph Nguyễn Hiệp (Ủy Viên Đặc Trách Phụng...

RƯỚC KIỆU KÍNH ĐỨC MẸ

– 5:30PM Chiều Thứ bảy 2/10/2021 Xin mời toàn thể Quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự cuộc Rước Kiệu kính Đức Mẹ Mân Côi năm nay tại Trung Tâm Lúc 5:30 pm – Chiều THỨ BẢY tuần tới – Ngày 02 / 10 / 2021. Xin tập trung tại trước Tượng Đài Đức Mẹ lúc 5:15 pm...

LỚP GIÁO LÝ 2022

LỚP GIÁO LÝ: Để chuẩn bị cho các em XƯNG TỘI-RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU và THÊM SỨC vào năm tới 2022. Xin Quý Phụ Huynh lấy Đơn ghi danh (Form) tại cửa ra vào Trung Tâm. Sau khi điền xong, xin vui lòng bỏ vào thùng Giáo lý tại cửa ra vào, hoặc trực tiếp liên lạc với Nữ tu Bạch...