(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM & GIẢI TỘI MÙA CHAY

Chủ Đề: TRỞ VỀ BÊN CHÚA 1. THỨ BA (5/03/2024): Tĩnh Tâm ngày Thứ Nhất Sau Thánh Lễ Thuyết giảng: Cha Phêrô Trần Mạnh Hùng 2. THỨ TƯ (6/03/2024): Tĩnh Tâm ngày Thứ Hai Sau Thánh Lễ Thuyết Giảng: Cha Đaminh Nguyễn Kim Sơn 3. GIẢI TỘI MÙA CHAY (7/03/2024) – Lúc...

Lời Cảm Ơn

Đại diện Cha phạm Quang Hồng, Tôi mượn cơ hội nơi đây để bày tỏ tấm lòng cảm ơn đến Quý Sơ, Ban Thường Vụ, Ban Xã Hội, Các Ban Ngành Đoàn Thể và từng thành viên cá nhân đã giúp chuẩn bị gây quỹ cho Cộng Đoàn bằng cách tham dự gian hàng ẩm thực trong 2 ngày Hội Chợ Tết...

Tờ Tin Yêu 1286 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B

BÀI ĐỌC I St 9: 8-15 “Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt”. ĐÁP CA Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. BÀI ĐỌC II 1Pr 3: 18-22 “Hiện giờ phép thánh...

Lá Thư Mục Vụ – Tuần II MC Năm B

LÁ THƯ MỤC VỤ Chú ng ta đa cú ng đi vớ i Chú a Giê sú đướ c mộ t cha ng đướ ng thướng khộ . Hộ m nay chú ng ta thư nhì n la i như ng biê n cộ , gia y phú t ma Gia ộ Hộ i mớ i gộ i chú ng ta cú ng bướ c đi thêộ Chú a khi ba t đa ú Mú a Chay. Thư Tư Lê Trộ ba t đa ú Mú...