(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1237 – CN IV MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Sm 16: 1,6-7,10-13 “Ðavít được xức dầu làm vua Israel”. ĐÁP CA Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. BÀI ĐỌCII Ep 5: 8-14 “Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa...

Lá Thư Mục Vụ – Tuần IV MC Năm A

LÁ THƯ MỤC VỤ Thông thường thì chỉ những người sáng mắt mới có thể dẫn dắt những người mù. Nhưng thực tế trong Giáo Hội Việt Nam lại có một người mù dẫn dắt được rất nhiều người sáng mắt đến với Đấng Thiên Chúa là Tình Yêu. Một bài viết theo nguồn Đại Chủng Viện Vinh...

Tờ Tin Yêu 1236 – CN III MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Xh 17: 3-7 “Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống” ĐÁP CA Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng!” BÀI ĐỌCII Rm 5:1-2, 5-8 “Lòng...

Lá Thư Mục Vụ – Tuần III MC Năm A

LÁ THƯ MỤC VỤ Bước vào Chúa Nhật III Mùa Chay, chúng ta nghe lại cuộc đối thoại nổi tiếng của Ðức Giêsu với người thiếu phụ Samaria, được tường thuật bởi Thánh Sử Gioan. Người thiếu phụ hằng ngày đi lấy nước từ một giếng nước cổ xưa, có từ thời của tổ phụ Giacóp. Và...