(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật I MÙA VỌNG NĂM A

LÁ THƯ MỤC VỤ Nếu xét về cách thức và kỷ thuật giam giữ tù nhân, thì phải công nhận một điều : cộng sản là bậc thầy. Kẽm gai rào ba bốn lớp, xen lẫn với hào sâu có cắm chông, mọi góc có tháp canh với đèn pha và súng AK trực sẵn, chó Đông Đức được huấn luyện tinh khôn...

Tờ Tin Yêu 1221 – CN I MÙA VỌNG Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – Năm A BÀI ĐỌC I:Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời.” ĐÁP CA:Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.” BÀI ĐỌC II: Rm 13, 11-14 “Phần rỗi...

SINH HOẠT TRONG TUẦN 34 TNC – LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ – BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TÂY ÚC Tôi và Cha Micae Phạm Quang Hồng kính chúc Quý Cộng Đoàn nhân ngày BỔN MẠNG luôn tràn đầy niềm vui và ân sủng của Thiên Chúa. Xin Các Thánh Tử Đạo luôn cầu bầu cùng Thiên Chúa cho Quý Ông Bà, Cô Bác và Quý Anh Chị...

Tờ Tin Yêu 1220 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA VÀ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA VÀ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM- Năm C BÀI ĐỌC I:Kn 3, 1-9“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. ĐÁP CA:Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 17-25“Vì tiếng nói của Thập...