(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ Sáng hôm đó, ngày 12 tháng 9 năm 2001, tôi có hẹn với nha sĩ Réginald tại phòng mạch của bà ở Marrickville – Sydney lúc 10 giờ. Đó là một ngày quan trọng đối với tôi vì kể từ ngày này tôi được nhập quốc tịch Pháp. Người Pháp có dòng họ Henri, còn tôi sẽ...

Tờ Tin Yêu 1177 – CN III Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT IIITHƯỜNG NIÊNNăm C Bài Đọc I: Nkm 8, 2-6.8-10 “Họ đọc trong sácch luật và người ta hiểu được điều đã đọc” Đáp Ca: LạyChúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Bài Đọc II: 1Cr 12, 12-30 “Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”. Alleluia ,...

Tờ Tin Yêu 1176 – CN II Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊNNăm C. Bài Đọc I: Is 62: 1-5 “Cô Dâu là niềm vui cho Chú Rễ”. Đáp Ca: Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. Bài Đọc II: 1Cr 12, 4-11 “chính Thần Khí duy nhất phân chia cho mỗi người tùy theo ý của Người”. Alleluia , Alleluia –...

Tờ Tin Yêu 1175 – CN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Năm C

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬANăm C. Bài Đọc I: Is 42: 1-4,6-7 “Nầy tôi là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Đáp Ca: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. Bài Đọc II: Cv 10:34-38 “Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”. Alleluia ,...