(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ BULLSBROOK

THÔNG BÁO HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ BULLSBROOK THỨ SÁU – NGÀY 25 / 06 / 2021 ~~~~~o0o~~~~~ KỶ NIỆM 40 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MEDJUGORJE ~~~~~o0o~~~~~ CUỘC HÀNH HƯƠNG ĐI BỘ KHOẢNG 15 CÂY SỐ TRONG KHOẢNG 3 GIỜ 20 PHÚT BẮT ĐẦU LÚC 9:30 AM SÁNG – THỨ SÁU – NGÀY 25/06/2021 TỪ ĐỊA...

Thông Báo CN XII Thường Niên Năm B 20/6/2021

CURSILLO: Xin kính mời Quý Cha Linh Hướng, Quý Nữ Tu và Anh Chị Em Cursillistas cùng đến tham dự Thánh lễ mừng Bổn Mạng của Phong trào trong Thánh lễ sáng Chúa Nhật 27/6/2021, sau Thánh lễ, chúng ta sẽ có: – Đại Hội Ultreyal, – Chào Mừng Tân Văn Phòng Điều...

Tờ Tin Yêu 1146 – CN XII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: G 38: 1,8-11 “Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”. Đáp Ca:TV 106 – Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở. Bài Đọc II: 2Cr 5: 14-17 “Đây mọi cái mới đã được tạo dựng” Alleluia , Alleluia! – Ngôi lời đã...

Tờ Tin Yêu 1145 – CN XI Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: Ed 17:22-24 “Ta cho cây thấp mọc lên”. Đáp Ca: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Bài Đọc II: 2Cr 5:6-10 “Dù ra đi hay ở lại trong thân xác, chúng ta hãy sống đẹp lòng Chúa” Alleluia , Alleluia! – Chúa phán: “Ta...

Tờ Tin Yêu 1144 – CN Mình & Máu Thánh Chúa Kitô 6/6/2021

CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ -Năm B Bài Đọc I: Xh 24: 3-8 “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”. Đáp Ca:Tv 115: Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Bài Đọc II: Dt 9: 11-15 “Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta”....