(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Cáo Phó anh Phanxico Vũ Văn Khang

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh Tang Gia Xin Kính Báo ÔNG PHANXICÔ VŨ – VĂN – KHANG Sinh ngày 16 – 05 – 1957 – Tại Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam Đã được Chúa thương gọi về ngày 01-11-2022 – Tại Perth, Tây Úc Hưởng Thọ 65...

CÁO PHÓ: ÔNG PHILIPPHÊ ĐỖ QUYẾT TRUNG

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh Tang Gia Xin Kính Báo In Jesus Christ’s Death & Resurrection we trust In Loving Memory of ÔNG PHILIPPHÊ ĐỖ QUYẾT TRUNG Sinh ngày – Born on 06-12-1941 – Tại Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam Đã được Chúa thương...

CÁO PHÓ: ÔNG GIACÔBÊ LÂM QUANG PHẢI

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh Tang Gia chúng tôi xin trân trọng kính báo THÂN PHỤ CỦA CHÚNG TÔI ÔNG GIACÔBÊ LÂM QUANG PHẢI Sinh ngày 10 tháng 03 năm 1939 – Tại Tỉnh Trà Vinh – Việt Nam Đã hoàn tất hành trình dương thế – Vào lúc...

Cáo Phó | Orbituary | Cha Phanxicô Lý Văn Ca

CÁO PHÓ – ORBITUARY Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục SinhTang Gia chúng con xin trân trọng kính báo In Jesus Christ’s Death & Resurrection we trust – We are deeply respectful to announce THÂN NHÂN CỦA CHÚNG CON – OUR DEARLY LOVED RELATIVE Linh...

Cáo Phó ÔNG PHAOLÔ NGUYỄN VĂN VI

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh Tang Gia Xin Kính Báo   ÔNG PHAOLÔ NGUYỄN – VĂN – VI Sinh ngày 15 – 12 – 1947 – Tại Hải Phòng – Việt Nam Đã được Chúa thương gọi về ngày 06-07-2022 – Tại Perth, Tây Úc Hưởng Thọ 75...