(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1213 – CN XXVII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Kb 1, 2-3; 2, 2-4 “Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”. ĐÁP CA:Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng!” BÀI ĐỌC II: 2 Tm 1, 6-8, 13-14 “Con chớ hổ thẹn...

Tờ Tin Yêu 1212 – CN XXVI Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Am 6: 1, 4-7 “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày.” ĐÁP CA: Linh hồn tôi ơi, hãyngợi khen Chúa. BÀI ĐỌC II: 1Tm 6: 11-16 “Con hãy giữ gìn huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến.” ALLELUIA, ALLELUIA! –...

Tờ Tin Yêu 1211 – CN XXV Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Am 8:4-7 “Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo.” ĐÁP CA:Hãyngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu. BÀI ĐỌC II: 1Tm 2:1-8 “Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn cho mọi người được cứu độ.” ALLELUIA,...

Tờ Tin Yêu 1210 – CN XXIV Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Xh 32:7-11, 13-14 “Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe dọa phạt dân Người.” ĐÁP CA:Tôisẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi. BÀI ĐỌC II: 1Tm 1:12-17 “Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để cứu độ những...

Tờ Tin Yêu 1209 – CN XXIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Kn 9: 13-18 “Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn.” ĐÁP CA:Thânlạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia. BÀI ĐỌC II: Plm 9-10. 12-17 “Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ,...

Tờ Tin Yêu 1208 – CN XXII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Hc 3: 17-20, 28-29 “Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa.” ĐÁP CA:ÔiThiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần. BÀI ĐỌC II: Dt 12: 18-19, 22-24 “Anh em tiến đến núi Sion và thành trì...