(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1230 – CN IV Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A BÀI ĐỌCI Xp 2:3; 3:12-13 “Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”. ĐÁP CA Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. BÀI ĐỌCII 1 Cr 1, 26-31 “Thiên Chúa đã chọn những...

Tờ Tin Yêu 1229 – CN III Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM A – TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 CÁC BÀIĐỌC LỄ GIAOTHỪA LỄ MỒNG1 TẾT LỄ MỒNG2 TẾT LỄ MỒNG3 TẾT BÀI ĐỌCI Ds 6:22-27 St 1: 14-18 Hc 44: 1.10-15 St 2: 4b-9.15 ĐÁP CA Tv 112 Tv 8 Tv 127 Tv 89 BÀI ĐỌCII 1Tx 5: 16-24 Pl 4:4-8 Ep 6: 1-4. 18-23 Cv...

Tờ Tin Yêu 1228 – CN II Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN- Năm A BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6 “Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”. ĐÁP CA:Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa. BÀI ĐỌC II:1 Cr 1, 1-3 “Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an...

Tờ Tin Yêu 1221 – LỄ CHÚA HIỂN LINH – Năm A

LỄCHÚA HIỂN LINH- Năm A BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. ĐÁP CA:Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa. BÀI ĐỌC II:Ep 3: 2-3, 5-6 “Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”....

Tờ Tin Yêu 1225 – CN LE GIANG SINH – NAM A

LỄ VỌNG GIÁNG SINH – Năm A LỄ GIÁNG SINH – NămA BÀI ĐỌC I:Is 62:1-5 “Ngươiđẹp lòng Chúa” ĐÁP CA:LạyChúa con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời. BÀI ĐỌC II: Cv13: 16-17, 22-25 “Thánh Phaolô làm chứng về Chúa Kitô, Con Vua Đavít.” ALLELUIA,...