(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1248 – Chúa Nhật LỄ CHÚA BA NGÔI Năm A

Chúa Nhật LỄ CHÚA BA NGÔI Năm A BÀI ĐỌC I Xh 34: 4-6, 8-9 “Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu” ĐÁP CA Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. BÀI ĐỌC II 2 Cr 13: 11-13 “Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp...

Tờ Tin Yêu 1245 – CN PHỤC VI SINH Năm A

CN VI PHỤC SINH Năm A BÀI ĐỌC I Cv 8: 5-8, 14-17 “Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”. ĐÁP CA Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! BÀI ĐỌC II 1Pr 3: 15-18 “Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả”....

Tờ Tin Yêu 1244 – CN PHỤC V SINH Năm A

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A BÀI ĐỌC I Cv 6: 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. ĐÁP CA Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa. BÀI ĐỌC II 1 Pr 2: 4-9 “Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế...