(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ Không phải chỉ có thế kỷ nầy mới có phong trào háo hức được xem các ơn cả thể như ‘Nói Tiếng Lạ’, hay hiện tượng ‘Té Xỉu Chữa Bệnh’, hay ơn được ‘Gặp Chúa Nhãn Tiền’…mà từ thời thánh Phaolô đã có rồi. Thánh nhân đã nhìn thấy sự thèm khát các ơn lạ nơi...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ Lắng động một chút chúng ta thử suy nghĩ về hai thái cực giữa giầu và nghèo theo cái nhìn khách quan trên bình diện xã hội. Hình như chúng đã trở thành quy luật thực tế. Hai thái cực này khó có thể cân bằng để mọi người được bình đẳng, được chia đều để...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ Những năm tháng tôi ở trại ‘Trừng Giới Xuân Phước A 20’ (Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Khánh), có một nhân vật đã hành xử y như người quản lý mà Chúa Giêsu kể trong bài Tin Mừng hôm nay. Nhân vật đó chính là anh Nguyễn Văn Hiên, một cựu bộ đội to cao, bị bắt...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ Trong xã hội, chiếc ghế thường nói lên chức vụ, địa vị, quyền thế của một người và chiếc ghế đó hay đặt vào những nơi xứng đáng của nó. Khi một người nào ngồi vào chiếc ghế đó, họ thường hành động để chứng tỏ mình cao trọng. chiếc ghế đó có sức ảnh hưởng...