(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Cộng sản đúng là bậc thầy ‘phù thủy’ cao tay ấn trong việc giam giữ tù nhân. Cao tay ở chỗ là cộng sản sẵn sàng giết lầm hơn bỏ sót; cao tay vì họ đã học hỏi từ nhiều bậc thầy như Liên Bang Xô Viết, như Cộng Sản Trung Hoa, và cả Đức Quốc Xã nữa ! Các nhà...

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Nhìn lại thời gian ở tù, tôi vẫn còn nhớ rất rõ những Thánh Lễ được lén lút cử hành trong buồng 2 khu B thuộc trại giam T4 Phan Đăng Lưu trước chợ Bà Chiểu. Lúc đó trong buồng có cả thảy 6 vị linh mục đồng tế trong âm thầm và thật kín đáo. Giờ lý tưởng...

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Giả sử chú ng tả có cơ hó i đi xem mó t nhả n vả t nó i tie ng, hả n rả ng có rả t nhie ú ngửơ i vả y qúảnh. Ne ú nhử chú ng tả múó n nhì n thả y khúó n mả t ngửơ i đó tó tửơ ng, thì chú ng tả phả i chen lả n dả nh chó gả n nhả t. Ne ú chú ng tả múó n đe...

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Trên mạng truyền thông gần đây có một bài viết nhắc tới tên linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Vàng, Dòng Chúa Cứu Thế. Tác giả có viết “…linh mục Vàng đã chết ở trại tù A 20, Xuân Phước, Hàm Tân , Bình Tuy”. Đúng là linh mục Vàng đã chết trong phòng...