(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B – 13/6/2021

Hồi tưởng lại những lần được tham dự Thánh Lễ trong tù, tôi không hiểu sao mình lại sốt mến đến như thế. Dĩ nhiên đó là những ‘Thánh Lễ Chui’. Vâng, hoàn toàn ‘Chui’ vì từ người giáo dân tham dự đến vị chủ tế cử hành đều phải hết sức khéo léo để ‘qua mắt’ những bạn tù...

Lá thư mục vụ CN Chúa Ba Ngôi 30/5/2021

Sau khi được các đấng bề trên của Tỉnh Dòng Úc chấp nhận cho gia nhập, tôi chia tay mấy anh em trong đoàn võ và khăn gói lên đường đến cộng đoàn các Sư Huynh La San ở Oak Hill College, trên một ngọn đồi nhỏ thuộc vùng Castle Hill, phía Tây-Bắc của Sydney. Buổi kinh...