(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

ÔNG GIUSE HOÀNG VĂN HIỂN – 13.8.2021

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, sẽ được sống đời đời ” (Ga. 11, 25) CÁO PHÓ ÔNG GIUSE HOÀNG – VĂN – HIỂN Sinh ngày 21 – 07 – 1937 – Tại Vĩnh Yên -Việt Nam Đã được Chúa thương gọi về...

ĐAMINH ĐINH KHẮC BÂN – 16.08.2021

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, sẽ được sống đời đời ” (Ga. 11, 25) CÁO PHÓ ĐAMINH ĐINH KHẮC BÂN Sinh Năm 1946 – Tại Nam Định – Việt Nam Ngụ tại : Quận Tân Bình – Saigon – Việt Nam Đã được...

PHÊRÔ VŨ TIẾN THỦY 12.08.2021

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh Tang Gia Xin Kính Báo ÔNG PHÊRÔ VŨ TIẾN THỦY Thuộc giáo xứ Trà Cổ Việt Nam Đã được Chúa thương gọi về ngày 12-08-2021 – Tại Perth, Tây Úc Xin Anh Chị Em Đồng Hương Trà Cổ cầu nguyện cho linh hồn...

ANH GIUSE TỪ VIẾT QUYỂN 08.08.2021

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh Tang Gia Xin Kính Báo ÔNG GIUSE TỪ – VIẾT – QUYỂN Sinh ngày 04 – 07 – 1953 – Tại Hải Phòng -Việt Nam Đã được Chúa thương gọi về ngày 08-08-2021 – Tại Perth, Tây Úc Hưởng Thọ 68 tuổi...