(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HÀI
10/10/1930 – 07/11/2023

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.

Xin Chúa sớm đưa Linh hồn CỤ BÀ MARIA về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6.30 pm – Tối Thứ Sáu – Ngày 17-11-2023
* Thánh lễ An Táng: 9.00 am – Sáng Thứ Bảy – Ngày 18-11-2023
Sau đó là nghi thức hỏa táng tại Nghĩa Trang Pinnaroo lúc 11:00 am

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

CAO PHO MARIA NGUYỄN THỊ HÀI.doc