(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh

Tang Gia chúng tôi xin trân trọng kính báo

Cụ Bà MARIA LƯU THỊ A

Sinh ngày 19 tháng 03 năm 1934 – Tại Hà Nam Ninh– Việt Nam

Đã hoàn tất hành trình dương thế – Vào lúc 5:30am, ngày 29 tháng 06 năm 2024

Tại HOLLYWOOD HOSPITAL – Perth – Western Australia

Thánh lễ an táng vào chiều thứ tư. Lúc 6:30pm ngày 3 tháng 7 năm 2024. Tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc: 3 Victoria Rd, Westiminster

Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho bà Maria
Chuyển tin.
BTT