Lớp Kinh Thánh

1.Tìm Hiểu Kinh Thánh

2.Dẫn-Nhập-vào-Cựu-Ước

3.SÁCH SÁNG THẾ

4.SỰ-SA-NGÃ

5.LỤT-HỒNG-THUỶ

6.ƠN-GỌI-CỦA-ABRAHAM

7.TÌM-HIỂU-SÁCH-XUẤT-HÀNH

8.CẢNH-NÔ-LỆ

9.LỄ-VƯỢT-QUA

10.BAN-HÀNH-LỂ-LUẬT

11.XÂY-NHÀ-TẠM

12.TÌM-HIỂU-SÁCH-LÊ-VI

13.HIẾN-TẾ-VÀ-SỰ-PHÂN-CÁCH

14.TƯ-TẾ

15.TÁM-NGÀY-LỄ

16.TÌM-HIỂU-SÁCH-DÂN-SỐ

17.CHUẨN-BỊ-CHO-CUỘC-HÀNH-TRÌNH

18.LANG_THANG_TRONG_SA_MẠC

19.VÀO-ĐẤT-CANAAN

20.TÌM-HIỂU-SÁCH-ĐỆ-NHỊ-LUẬT

21.DIỄN-TỪ-THỨ-NHẤT-CỦA-ÔNG-MÔSÊ

22.DIỄN-TỪ-THỨ-HAI-CỦA-MÔSÊ

23.DIỄN-TỪ-THỨ-BA-CỦA-ÔNG-MÔSÊ

24.TÍM-HIỂU-SÁCH-GIÔSUÊ

25. ĐỘNG VIÊN QUÂN ĐỘI

26.TIẾN-LÊN

27.SỰ SỤP ĐỔ CỦA THÀNH GIÊRICÔ

28. CHIẾN DỊCH CHIẾM THÀNH AI

29.TIẾN-CHIẾM-MIỀN-BẮC

30.Tiễn-Biệt-Giôsuê

31.TÌM HIỂU SÁCH THỦ LÃNH VÀ SÁCH RÚT

32-SỰ THẤT BẠI CỦA ISRAEN

33-CÁC THỦ LÃNH

34-CÁC CUỘC BỘI GIÁO

35-TÌM HIỂU SÁCH SAMUEN QUYỂN I và SAMUEN NGƯỜI  TẠO VUA

36-SAUN-VUA-DUOC-CHON

37- ĐAVÍT, VUA ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

38-TÌM HIỂU SÁCH SAMUEN QUYỂN HAI

39-SỰ CHỖI DẬY CỦA VUA ĐAVÍT

40- SỰ SA NGÃ VÀ NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI CỦA VUA  ĐAVÍT

41-TÌM HIỂU SÁCH CÁC VUA VÀ SỬ BIÊN NIÊN

42-TRIỀU-ĐẠI-HUY-HOÀNG-CỦA-VUA-SOLOMON

43-VƯƠNG QUỐC BỊ XÉ RA TỪNG MẢNH

44-SỰ MỤC NÁT CỦA ISRAEN

45-TÌM HIỂU SÁCH ÉTRA

46-HỒI HƯƠNG VÀ XÂY LẠI ĐỀN THỜ

47- HỒI HƯƠNG VÀ CẢI CÁCH DƯỚI THỜI ÉT-RA

48 – TÌM HIỂU NƠKHEMIA

49-TÌM HIỂU SÁCH ÉTTE

50-LỜI TỪ CHỐI CỦA HOÀNG HẬU VÁTTI

51-ÂM MƯU CỦA HAMAN

52-TÌM HIỂU SÁCH GIÓP

53-SATAN VÀ ĐẤNG THÁNH

54&55-GIÓP VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

56-TIM-HIEU-THANH-VINH

57-TIM-HIEU-THANH-VINH

58-TIM-HIEU-SACH-CHAM-NGON

59-TIM-HIEU-SACH-GIANG-VIEN

60-DAN-NHAP-VAO-SACH-CAC-NGON-SU

61-TIM-HIEU-ISAIA

62-TIM-HIEU-ISAIA-DUOI-THOI-UTDIGIAHU-VA-GIOTHAM

63-TIM-HIEU-ISAIA-DUOI-THOI-AKHAT

64-TIM-HIEU-ISAIA-DUOI-THOI-KHITKIGIA

65-TIM-HIEU-GIEREMIA

66-ON-GOI-VA-VIEC-TRAO-SU-VU-CUA-GIEREMIA

67-TRUOC-KHI-GIERUSALEM-THAT-THU

68-SAU-KHI-GIERUSALEM-THAT-THU

69-TIM-HIEU-SACH-EDEKIEN

70-EDEKIEN-VA-CUOC-LUU-DAY

71-NHUNG-TIEN-BAO-TRUOC-KHI-GIERUSALEM-BI-VAY-HAM

72-NHUNG-TIEN-BAO-TRONG-LUC-GIERUSALEM-BI-VAY-HAM

73-TIM- HIEU-SACH-DANIEL

74-DANIEL-DUOI-TRIEU-VUA-NABUCODONOXO

75-DANIEL-DUOI-TRIEU-VUA-BENSATXA

76-DANIEL-DUOI-TRIEU-VUA-DARIO-VA-KYRO

77-TIM- HIEU-SACH-HOSE-Phan-1

78-TIM- HIEU-SACH-HOSE-Phan-2

79-TIM- HIEU-SACH-GIOE-N

80-TIM- HIEU-SACH-AMOT-P1

81-TIM- HIEU-SACH-AMOT-P2

82-TIM- HIEU-SACH-OVADIA

83-TIM- HIEU-SACH-GIONA

84-TIM- HIEU-SACH-MIKHA

85-TIM- HIEU-SACH-NAKHU-M

86-TIM- HIEU-SACH-KHABACUC

87-TIM- HIEU-SACH-XOPHONIA

88-TIM- HIEU-SACH-KHACGAI

89-TIM- HIEU-SACH-DACARIA

90-TIM- HIEU-SACH-MALAKHI

91-BON- TRAM-NAM-IM-LANG

92-MOT- THIEN-CHUA-DUY-NHAT

93-TIM- HIEU-SACH-PHUC-AM

94-TIM- HIEU-PHUC-AM-MATTHEU

95-SU-XUAT-HIEN-CUA-NHA-VUA

96-CONG-BO-NUOC-TROI

97-TU-CHOI-VUA

98-CUOC-KHAI-HOAN-CUA-VUA

99-DAN-NHAP-VAO-PHUC-AM-MACCO

100-NGUOI-TOI-TO-DUOC-CHUAN-BI

101-NGUOI-TOI-TO-LAM-VIEC

102-NGUOI-TOI-TO-BI-TU-CHOI-vA-TON-VINH

103-DAN-NHAP-VAO-PHUC-AM-LUCA

104-SU-CHUAN-BI-CUA-CON-NGUOI

105-SU-VU-CUA-CON-NGUOI

106-DAN-NHAP-VAO-PHUC-AM-THEO-THANH-GIOAN

107-DAN-NHAP-VAO-PHUC-AM-GIOAN

108-DAN-NHAP-VAO-PHUC-AM-GIOAN

109-NGOI-LOI

110-NGOI-LOI-DA-HOA-THANH-NHUC-THE

111-NHAN-CHUNG-CUA-GIOAN

112-DAN-NHAP-VAO-SACH-CONG-VU-TONG-DO

113-LAM-NHAN-CHUNG-TAI-GIERUSALEM

114-LAM-NHAN-CHUNG-TAI-GIUDEA-VA-SAMARIA

115-LAM-NHAN-CHUNG-CHO-DEN-TAN-CUNG-TRAI-DAT

116-DAN-NHAP-VAO-THU-GUI-TIN-HUU-ROMA

117-CON-NGUOI-TU-NHIEN-VA-ON-CUU-DO-BOI-DUC-TIN

118-PHAM-CACH-KITO-HUU

119-THU-THU-HAI-GUI-TIN-HUU-CORINTO

120-THU-GUI-TIN-HUU-GALAT

121-THU-GUI-TIN-HUU-DOTHAI

122-SACH-KHAI-HUYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archbishop B. J. Hickey – Biblical Origins of the Eucharist

Please view

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican