(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1275 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B BÀI ĐỌC I Is 40:1-5. 9-11 “Hãy dọn đường Chúa”. ĐÁP CA Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. BÀI ĐỌC II 2 Pr 3: 8-14 “Chúng ta mong đợi trời mới đất mới”. ALLELUIA, ALLELUIA...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B

LÁ THƯ MỤC VỤ Tôi vi Tôi vi ết nh t nh ững dòng ch ng dòng ch ng dòng ch ng dòng ch ữ này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi ỗ giáp năm c...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

LÁ THƯ MỤC VỤ Sự sống được hình thành từ trong lòng người mẹ, và một con người cũng bắt đầu sự chờ đợi để đến ngày bước vào thế gian. Chín Tháng 10 ngày là quãng đường rất thanh thản, ấm êm, bình an và hạnh phúc. Sự chờ đợi này cả hai mẹ con đều có cùng một hy vọng là...

Tờ Tin Yêu 1274 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B BÀI ĐỌC I Is 63: 16-17; 64: 1, 3-8 “Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống” ĐÁP CA Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống....

Tờ Tin Yêu 1273 CHÚA NHẬT LỄ KITÔ VUA

CHÚA NHẬT LỄ KITÔ VUA NĂM A BÀI ĐỌC I Ed 34: 11-12, 15-17 “Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên”. ĐÁP CA Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. BÀI ĐỌC II 1 Cr 15: 20-26, 28 “Người đã trao vương quốc lại...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật LỄ KITÔ VUA

LÁ THƯ MỤC VỤ Tôi vẫn còn nhớ rất rõ buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 1981. Tôi làm đội trưởng đội 10 (gồm toàn những linh mục tu sĩ và chức sắc của các tôn giáo khác), hôm đó toàn đội được phân công đi làm ruộng trên cánh đồng bên cạnh lò gạch của trại. Viên cán bộ...