(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Cáo Phó: LH Maria Lâm Thị Phượng

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh Tang Gia chúng con xin trân trọng kính báo CON – VỢ – MẸ – CHỊ – EM của chúng tôi, MARIA LÂM – THỊ – PHƯỢNG Sinh ngày 25 tháng 02 năm 1968 – Tại Gia Kiệm – Đồng Nai –...

Tờ Tin Yêu 1238 – CN V MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Ed 37: 12-14 “Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống”. ĐÁP CA Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. BÀI ĐỌCII Rm 8: 8-11 “Thánh Thần...

Lá Thư Mục Vụ – Tuần V MC Năm A

LÁ THƯ MỤC VỤ Từ cổ tới kim, con người dù sống trên bất cứ nơi đâu, thuộc mọi sắc dân nào, cũng không tránh khỏi định luật tự nhiên là phải chết. Tất cả đều mang tâm trạng giống nhau, không phân biệt sang hèn, sắc tộc mầu da. Nước mắt ngậm ngùi xót thương cho nỗi chia...

Tờ Tin Yêu 1237 – CN IV MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Sm 16: 1,6-7,10-13 “Ðavít được xức dầu làm vua Israel”. ĐÁP CA Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. BÀI ĐỌCII Ep 5: 8-14 “Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa...