(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1221 – CN I MÙA VỌNG Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – Năm A BÀI ĐỌC I:Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời.” ĐÁP CA:Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.” BÀI ĐỌC II: Rm 13, 11-14 “Phần rỗi...

Tờ Tin Yêu 1219 – CN XXXIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I:Ml 3: 19-20″Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho.” ĐÁP CA:Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực. BÀI ĐỌC II: 2 Tx 3, 7-12″Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn”....

Tờ Tin Yêu 1217 – CN XXXI Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Kn 11: 23 – 12, 2 “Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật” ĐÁP CA:Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. BÀI ĐỌC II: 2Tx 1: 11 – 2, 2 “Danh Chúa...

Tờ Tin Yêu 1216 – CN XXX Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Hc 35: 12-14, 16-19 “Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây.” ĐÁP CA:Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. BÀI ĐỌC II: 2 Tm 4, 6-8. 16-18 “Từ đây triều thiên công chính đã dành...

Tờ Tin Yêu 1215 – CN XXIX Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: Xh 17: 8-13 “Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận.”ĐÁP CA:Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời đất. BÀI ĐỌC II: 2Tm 3: 14-4: 2 “Người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để...

Tờ Tin Yêu 1214 – CN XXVIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN- Năm C BÀI ĐỌC I: 2 V 5, 14-17 “Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa” ĐÁP CA:Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. BÀI ĐỌC II: 2Tm 2, 8-13 “Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng...