(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÁNG 11/2023

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÁNG 11/2023 1. LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ: 7:00pm 2. LỄ CÁC LINH HỒN: 7:00pm 3. NGÀY CỘNG ĐOÀN – Thứ Bảy 18/11/2023 (sau Thánh Lễ có Chương Trình Văn Nghệ & Ẩm Thực) 4. LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN: 10:00am (Chúa Nhật 19/11/2023 – Đức Cha Nguyên Tổng Giám Mục...

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

CHƯƠNG TRÌNH CÁC GIỜ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM QUÝ MÃO 2023 * THỨ BẢY (21/01/2023) Thánh Lễ GIAO THỪA – TẠ ƠN CUỐI NĂM: Lúc 6:00pm Chủ Tế Thánh Lễ: Đức Tổng Giám Mục Timothy Costelloe, SDB Đồng Tế Thánh Lễ: Cha Đaminh Nguyễn Kim Sơn, Cha Micae Phạm Quang Hồng, Và Quý...