(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO CUỐI TUẦN 8/8/2021

QUỸ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN DỊCH BỆNH TẠI QUÊ NHÀ Chúng con xin cảm ơn sự đóng góp rộng lượng và nhiệt tình của tất cả CĐ – trong đó ngoài số quyên góp trong lần xin tiền thứ 3 trong các TL – chúng con còn nhận được những số đóng góp rất quảng đại từ một...