(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page
Lớp Chịu Phép Thêm Sức 22May2021

Lớp Chịu Phép Thêm Sức 22May2021

Kính mời Cộng Đoàn xem lạnh những hình ảnh đầy ý nghĩa trong ngày 21 các em lãnh nhận BT Thêm Sức và Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Pentacost) năm 2021 Xem Full Link Hình here
Lễ Tro 2020

Lễ Tro 2020

Kính mời cộng đoàn xem hình ảnh Lễ Tro 2020 https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPVTPMMq55heouOjKnxMLM6TTQlda7HxKUm2_d7VSE0Ob4jALa-00v42DZlJg4UwA?key=R0ZHdGktM0M2eE5GdnBWMWxDc2dQN1BTSHpxVWlB
Lễ Các Thánh Tử Đạo 2019

Lễ Các Thánh Tử Đạo 2019

Kính mời cộng đoàn cùng xem lại hình ảnh Lễ Các Thánh Tử Đạo VN 2019  https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNH6HkvBz4FViYsVXKgauct1vXwRRqFVkKCWBdVKplA_UEwWeht9HfACVCt1PHW6Q?key=U25BMkQzcEJQVkc4U3FUblQ0TGY3Nnlxcm9UZ0ZR

Video post 2020

THÁNH MARY MACKILLOP Nhân dịp kỷ niệm 10 năm phong thánh Mary Mackillop, kính mời Cộng đoàn tham dự giờ CẦU NGUYỆN, CHIA SẺ Tinh Thần và Nhân Đức MARY MACKILLOP TRỰC TUYẾN bằng tiếng VIỆT, vào ngày Chúa Nhật tuần này 11/10 từ 10am-11am, do Linh mục Lê Hồng Mạnh và các...