(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÁNH MARY MACKILLOP

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm phong thánh Mary Mackillop, kính mời Cộng đoàn tham dự giờ CẦU NGUYỆN, CHIA SẺ Tinh Thần và Nhân Đức MARY MACKILLOP TRỰC TUYẾN bằng tiếng VIỆT, vào ngày Chúa Nhật tuần này 11/10 từ 10am-11am, do Linh mục Lê Hồng Mạnh và các nữ tu Dòng Thánh Giuse Thánh Tâm Josephite Sisters thực hiện. Cộng đoàn có thể vào CDCGVN Perth tham dự.


Hình – Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 2020


Hình – Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu 2020


Bài Giảng Lễ Chủ Nhật III Mùa Chay – 16/03/2020


Bài Giảng Lễ Thứ Bảy – 15/03/2020

Xem Thêm Những Bài Giảng Trước

 


Bài Giảng Lễ Thứ Bảy Mừng Xuân Canh Tý – 25/01/2020


Bài Giảng Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Canh Tý – 24/01/2020

Thánh Maria – Mẹ Thiên Chúa – 01/01/2020