(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Xin kính mời tất cả Quý Hội Viên HOẠT ĐỘNG và TÁN TRỢ của 3 đội Legio Mariae ở lại tham dự LỄ HỘI ACIES thật đông đủ vào SÁNG CHÚA NHẬT -10/3/2024 – sau Thánh Lễ Sáng.

Xin Quý Vị nhớ MẶC ĐỒNG PHỤC và MANG KHĂN QUÀNG.

Xin chân thành cảm ơn!

HT/ Maria Bùi Thị Thu Nguyệt