(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Phong Trào Cursillo kính mời quý anh chị em Cursillista cùng gia đình và Cộng Đoàn, tham dự Chặng Đàng Thánh Giá tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bullsbrook lúc 11:15am sáng Chúa Nhật 10/03/2024.

Xe bus sẽ khởi hành từ Trung Tâm lúc 10:15am.

*Ghi danh đi cùng xe buýt, xin liên lạc Anh Đoàn qua số 0424349997.

*Nếu gia đình nào muốn vác Thánh Giá cũng xin báo với Anh Đoàn để được sắp xếp.

*Xin mọi người cùng bring & share cho buổi ăn trưa thân mật.

Kính mời!

Thay mặt VPĐH PT

Gioan Phaolo Chính Nghĩa