(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO CUỐI TUẦN 8/8/2021

QUỸ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN DỊCH BỆNH TẠI QUÊ NHÀ Chúng con xin cảm ơn sự đóng góp rộng lượng và nhiệt tình của tất cả CĐ – trong đó ngoài số quyên góp trong lần xin tiền thứ 3 trong các TL – chúng con còn nhận được những số đóng góp rất quảng đại từ một...

THÔNG BÁO GHI DANH LÀ THÀNH VIÊN CỦA CĐ – 2021

Kính chào Quý Cộng Đoàn, THÔNG BÁO GHI DANH LÀ THÀNH VIÊN CỦA CĐ – 2021 : Theo chương trình Thống Kê Tổng Số Giáo Dân trong CĐ theo yêu cầu của Địa Phận – các Đơn Ghi Danh đã bắt đầu được phân phối tại TT sau các TL cuối tuần vào cuối Tháng 6 vừa qua. Xin Quý ÔB...