(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong niềm vui Chúa Phục Sinh, Ban Điều Hành thân mời Quý Bà và Quý Chị Em đến tham dự buổi SINH HOẠT ĐỊNH KỲ sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật – 21/04/2024 – Từ 10:00am – 2:00pm- Tại Trung Tâm CĐCGVNTU.

Chủ đề: "MẦU NHIỆM PHỤC SINH"

Thuyết Giảng: Cha Micae Phạm Quang Hồng

Sinh hoạt: nghe Thuyết Giảng, ăn trưa, sinh hoạt

BĐH thân ái kính mời