(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1174 – CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH Năm C

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Năm C. Bài Đọc I: Is 60:1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. Đáp Ca: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa. Bài Đọc II: Ep 3: 2-3, 5-6 “Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”. Alleluia , Alleluia...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C – 28/11/2021

LÁ THƯ MỤC VỤ “Tử đạo: Chứng nhân của tình yêu” là chủ đề Thánh Lễ nầy. Thật vậy, chữ ‘martyr’ từ gốc Hy Lạp có nghĩa là ‘chứng nhân’. Cùng nhau, chúng ta hãy nhìn lại các chứng nhân anh hùng của tình yêu ngay trên quê hương ta. Hạt giống Tin Mừng của Đức Kitô được...

ÔNG GIUSE HOÀNG VĂN HIỂN – 13.8.2021

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, sẽ được sống đời đời ” (Ga. 11, 25) CÁO PHÓ ÔNG GIUSE HOÀNG – VĂN – HIỂN Sinh ngày 21 – 07 – 1937 – Tại Vĩnh Yên -Việt Nam Đã được Chúa thương gọi về...

ĐAMINH ĐINH KHẮC BÂN – 16.08.2021

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, sẽ được sống đời đời ” (Ga. 11, 25) CÁO PHÓ ĐAMINH ĐINH KHẮC BÂN Sinh Năm 1946 – Tại Nam Định – Việt Nam Ngụ tại : Quận Tân Bình – Saigon – Việt Nam Đã được...

category Tờ Tin Yêu

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: Kn 1:13-15 “Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian”. Đáp Ca:TV 29 – Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Bài Đọc II: 2 Cr 8:7,9,13-15 “Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn của...