(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

ÔNG GIUSE HOÀNG VĂN HIỂN – 13.8.2021

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, sẽ được sống đời đời ” (Ga. 11, 25) CÁO PHÓ ÔNG GIUSE HOÀNG – VĂN – HIỂN Sinh ngày 21 – 07 – 1937 – Tại Vĩnh Yên -Việt Nam Đã được Chúa thương gọi về...

ĐAMINH ĐINH KHẮC BÂN – 16.08.2021

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, sẽ được sống đời đời ” (Ga. 11, 25) CÁO PHÓ ĐAMINH ĐINH KHẮC BÂN Sinh Năm 1946 – Tại Nam Định – Việt Nam Ngụ tại : Quận Tân Bình – Saigon – Việt Nam Đã được...

category Tờ Tin Yêu

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: Kn 1:13-15 “Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian”. Đáp Ca:TV 29 – Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Bài Đọc II: 2 Cr 8:7,9,13-15 “Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn của...