(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc – Thắng 2020

LỜI NGỎ THÔNG BÁO RƯỚC KIỆU ĐẦU THÁNG HOA Chiều THỨ BẢY – Ngày 01 / 05 / 2021 Theo thông lệ tốt, CĐ chúng ta có tổ chức Rước Kiệu Kính Đức Mẹ vào Thứ Bảy đầu Tháng Hoa Kính Đức Mẹ – tức Tháng Năm hàng năm. Xin kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự đông đủ....