(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B

BÀI ĐỌC I
Lv 13:1-2, 44-46
“Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại”.
ĐÁP CA
“Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô”.
BÀI ĐỌC II
1Cr 10:31
– 11: 1
“Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô”.
ALLELUIA, ALLELUIA – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – ALLELUIA
PHÚC ÂM
Mc 1: 40-45
“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.
Lm Quản Nhiệm: Đaminh Nguyễn Kim Sơn
Email: chasonnguyen@yahoo.com.au
Lm Phụ Tá: Micae Phạm Quang Hồng
Email: michaelhongpham@gmail.com
58 Lodesworth Rd, Westminster WA 6061
Phone: (08) 9344 4437
12/02
Thứ Hai
7:00pm
MỒNG 3 TẾT
13/02
Thứ Ba
6:30pm
Tuần VI Thường Niên
14/02
Thứ Tư
7:00pm
LỄ TRO
15/02
Thứ Năm
6:30pm
Thứ Năm sau Lễ Tro
16/02
Thứ Sáu
6:30pm
Thứ Sáu sau Lễ Tro
17/02
THỨ BẢY
6:00pm
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B
18/02
CHÚA NHẬT
9:00am
3:00pm
5:30pm
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B
Chầu Kính Lòng Chúa Thương Xót
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B
Số 1284
Năm Thứ Hai Mươi Lăm
11/02/2024
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TÂY ÚC
3 Victoria Rd, Westminster WA 6061
Website: vietcatholicperth.org
Email: perthvietnamesecatholic@gmail.com
* GIỜ LỄ TẠI TRUNG TÂM

Thứ Ba – Thứ Sáu: 6:30pm

Thứ Bảy: 6:00pm

Chúa Nhật: 9:00am
5:30pm
* GIỜ CHẦU
Chầu Kính Lòng Chúa Thương Xót
vào mỗi Chúa Nhật: 3:00pm
* CÁC BÍ TÍCH
– Bí Tích Hòa Giải: Trước Thánh Lễ
– Bí Tích Xức Dầu: Thứ Sáu Đầu Tháng
– Bí Tích Thánh Tẩy: Sau Lễ Sáng Chúa
Nhật (Liên lạc với Linh Mục trước)
-Bí Tích Hôn Phối: Liên lạc với Linh Mục trước 6 tháng (Giấy tờ – khoá học)
* BAN THƯỜNG VỤ:
– Chủ Tịch:
A. Trương Huy Cận (0422288202)
– Phó Nội Vụ:
C. Ng. Thị Khánh Vân (0430088507)
– Phó Ngoại Vụ & Thư Ký BTV:
A. Phạm Xuân Bình (0432713240)
– Ủy Viên Phụng Vụ:
A. Nguyễn Hiệp (0412571835)
-Ủy Viên Tài Chánh & Xã Hội:
A. Hoàng Viết Tam (0422117180)
– Ủy Viên Truyền Thông & Giới Trẻ:
A. Eric Nguyễn (0431422903)
– Ủy Viên Trật Tự & Bảo Trì:
* THƯ KÝ CỘNG ĐOÀN
Sr. Martha Đoàn Thị Bích Thuận
(Email: marthathuandoan@gmail.com)
* TB THỪA TÁC VIÊN/GIÚP LỄ
A. Vũ Bình (0466 502 090)
* BAN TÀI CHÁNH
– Trưởng Ban:
A. Phạm Đức Tuấn (0421 071 593)
-Phó Ban:
A. Nguyễn Tiến Hòa (0424 399 848)
-Ủy Viên Tài Chánh & Thủ Quỹ:
A. Hoàng Viết Tam (0422117180)
-Kế Toán:
C. Huỳnh Đăng Như Ý (0434 186 429)
* TRƯỜNG VIỆT NGỮ:
A. Nguyễn Thanh Tùng (0422 988 579)
Facebook:Trường Việt Ngữ Anrê Dũng Lạc Tây Úc.
* PHỤ TRÁCH QUẢNG CÁO
A. Hoàng Hữu Hùng (0417 703 154)
(Email: hoang-duong@hotmail.com)
* BAN VỆ SINH
– A. Nguyễn Minh (0450 096 788)
– C. Nguyễn Thị Thơm (0431 018 794)
**** THÔNG TIN LIÊN LẠC *****
**** GIỜ PHỤNG VỤ *****
HÒA CHUNG NIỀM VUI TRONG NGÀY XUÂN MỚI. KÍNH CHÚC QUÝ CHA, QUÝ SƠ, QUÝ BAN THƯỜNG VỤ, QUÝ BAN NGÀNH – ĐOÀN THỂ, CÙNG TOÀN THỂ QUÝ CỘNG ĐOÀN MỘT NĂM MỚI NGẬP TRÀN ÂN LỘC CỦA CHÚA XUÂN.
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.
Lm Phạm Quang Hồng
Lm Nguyễn Kim Sơn
Hội Chợ Tết bắt đầu vào 2 Ngày – 16&17/02/2024. Vì thế, Chúng Tôi rất cần sự giúp đỡ cũng như mọi đóng góp của Quý Cộng Đoàn.
Xin Quý Vị đến giúp vào những ngày này:
*Chiều Thứ Tư – 14/2/2024 – Lúc 4:00pm
*Chiều Thứ Năm – 15/2/2024 – Lúc 4:00pm
*Sáng Thứ Sáu – 16/2/2024 – Lúc 7:00am
*Sáng Thứ Bảy – 17/2/2024 – Lúc 7:00am
Xin chân thành cảm ơn đến tấm lòng quảng đại của Quý Cộng Đoàn.
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNH LỄ
MỪNG XUÂN CỦA CỘNG ĐOÀN
1.
THỨ SÁU (09/02/2024)
** LỄ GIAO THỪA: 7:00pm
(Lễ Tạ Ơn Cuối Năm)
2.
THỨ BẢY (10/02/2024)
** LỄ MỒNG 1 TẾT: 6:00pm
(Lễ Cầu Bình An cho Năm Mới)
3.
CHÚA NHẬT (11/02/2024)
** LỄ MỒNG 2 TẾT: 10:00am
(Cầu cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ)
Lưu ý: (KHÔNG CÓ Chầu Kính Lòng Chúa Thương
Xót và Thánh Lễ Chiều)
4.
THỨ HAI (12/02/2024)
** LỄ MỒNG 3 TẾT: 7:00pm
(Ngày Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm)
5.
THỨ TƯ (14/02/2024)
** LỄ TRO: 7:00pm
Lưu ý: (Trong Mùa Chay, Cộng Đoàn sẽ có chặng đàng Thánh Giá lúc 6:00pm vào mỗi Thứ Sáu hàng tuần.)
HỘI LEGIO MARIAE: Kính mời tất cả Quý Hội Viên HOẠT ĐỘNG và TÁN TRỢ của 3 đội ở lại HỌP, sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật – 18/2/2024.
Xin chân thành cảm ơn
HT/ Maria Bùi Thị Thu Nguyệt
THƯ VỀ HƯU: Dear Fr Hong Pham
Thank you for your letter of 17 January 2024 concerning your request to retire. First of all, let me wish you a very happy birthday and congratulate you on reaching the age of 75.
I am very willing to agree to your request and to inform you that, effective immediately, your retirement has been accepted.
I have spoken to Fr Minh-Thuy and I would like to make the following suggestions: Firstly, that you remain living at the Catholic Vietnamese Centre, at least for the time being, and that should you so wish, you move into one of the self-contained units which are part of the cent. This would enable you to have the measure of privacy and independence that is important for a retired priest. Father Minh-Thuy assures me that Fr Son is very open to this possibility. As a retired priest you are free, of course, to accept invitations both here in Perth and move widely in Australia or overseas to offer retreats or other similar active-ties. You might also consider making yourself available for supplies in the Archdiocese should you wish to do so and have time. I know Fr Son would be very grateful if you could also provide some assistance to him from time to time, always on the understanding that you are no longer expected to have to worry about administration or take on responsibilities for the running of the Vietnamese Catholic Centre or the Vietnamese Catholic Community. As you move into your retirement I want to take this opportunity to express my deep gratitude to you, and my admiration, for your extraordinary generosity and pastoral zeal which have been such an important part of the life of the Vietnamese Catholic Community here in our Archdiocese. We all owe you a great debt of gratitude. Please be assured of my prayers for you as you undertake this new chapter in your life. I ask you also to remember me in your prayers.
Your sincerely in Christ,
Most Rev Timothy Castle SDB DD
Archbishop of Perth
BẢN DỊCH:
Linh mục Hồng Phạm thân mến,
Cảm ơn cha về lá thư viết ngày 17 tháng Giêng năm 2024 liên quan đến vấn đề cha xin nghỉ hưu. Trước tiên, tôi chúc cha một sinh nhật thật hạnh phúc và mừng khen cha đã đạt tới tuổi 75. Tôi rất vui lòng chấp thuận lời thỉnh cầu của cha, và xin thông báo cho cha biết rằng, thời kỳ về hưu của cha đã được chấp thuận và có hiệu lực ngay lập tức. Sau khi đã bàn thảo với cha Minh Thúy, tôi rất vui lòng gửi đến cha những đề nghị sau đây :Trước tiên, xin cha tiếp tục lưu lại tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, ít nhất trong giai đoạn tạm thời nầy,

và nếu cha muốn, cha có thể di chuyển đến một trong những căn phòng còn trống trong trung tâm. Điều nầy có thể giúp cha có được biện pháp để sống riêng tư và độc lập vì đó là điều rất quan trọng đối với một linh mục đã hưu trí. Cha Minh Thúy cam đoan với tôi rằng cha Sơn rất sẵn lòng chấp nhận đề nghị nầy. Với tư cách là một linh mục hưu trí, dĩ nhiên cha được tự do để chấp nhận những lời mời từ Perth hay từ khắp nước Úc hoặc từ các nơi khác trên thế giới để đi giúp tĩnh tâm hay các sinh hoạt tương tự. Cha cũng có thể nghĩ đến việc sẵn sàng trợ giúp Tổng Giáo Phận nếu như cha muốn hay cha có thời gian.
Tôi biết rằng cha Sơn cũng sẽ đánh giá cao nếu cha thỉnh thoảng có thể trợ giúp cha ấy, nhưng luôn luôn ý thức rằng cha không còn chịu trách nhiệm hay phải bận tâm lo lắng về việc quản trị hoặc còn bổn phận điều hành Trung Tâm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam nữa. Khi cha bước sang giai đoạn hưu trí, tôi muốn nhân cơ hội nầy bày tỏ lòng biết ơn sâu xa và sự ngưỡng mộ của tôi trước tấm lòng quảng đại phi thường và lòng nhiệt thành trong việc Mục Vụ của cha mà chính đó là một phần quan trọng cho sức sống của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại đây trong Tổng Giáo Phận nầy. Tất cả chúng tôi mang ơn cha rất nhiều. Hãy vững tin rằng tôi cầu nguyện cho cha khi cha bước sang một chương mới của cuộc đời. Tôi cũng xin cha nhớ đến tôi mỗi khi cha cầu nguyện.
Thân ái trong Chúa Kitô
Most Rev Timothy Costelloe SDB DD
Tổng Giám Mục Perth.

TIN YÊU_10.pdf