(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – Năm B

Bài Đọc I: Is 50:5-9 “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”.

Đáp Ca:TV 114 Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.

Bài Đọc II: Gc 2:14-18 “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”.

Alleluia , Alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống,

không ai đến được với Cha mà không qua Thầy –Alleluia.

Bài Phúc Âm: Mc 8:27-35 “Thầy là Đức Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”.

13/9 Thứ Hai
14/9 Thứ Ba 6.30pm SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
15/9 Thứ Tư 6.30pm Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
16/9 Thứ Năm 6.30pm Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
17/9 Thứ Sáu 6.30pm Tuần XXIV Thường niên.
18/9 Thứ Bảy 6.00pm CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN
19/9 Chúa Nhật 9.00am

3.00pm

5.30pm

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

CẢM TẠ

Xin chân thành cảm ơn đến Cộng Đoàn trong tâm tình cùng những lời khẩn nguyện đang hướng về Việt Nam khi “Một bộ phận đau, thì toàn thân cùng đau” (1Cr 12:26), để xin Thiên Chúa nâng đỡ và ủi an cho con dân Việt sớm thoát khỏi cơn đại dịch đang trong tình trạng rất nghiêm ngặt, gây khó khăn thử thách, cướp đi sinh mạng nhiều người thân yêu.

Cộng đoàn và các Ban Ngành Đoàn Thể đã giàu lòng đại lượng đóng góp trong các tuần vừa qua, số tiền quyên góp được đến nay là $56,610.00.

Sau đây là những chi tiết mà Cộng Đoàn đã thu được:

* 3 lễ cuối tuần 01/08 $16,785.00

* Gia Đình Tôn Vương $10,400.00

* Ca Đoàn Têrêsa $2,550.00

* Gia Đình Lòng Chúa Thương xót $4,000.00

* CTTT Hôn Nhân Gia Đình $2,000.00

* Hội Phụ Nữ $1,000.00

* Lớp Kinh Thánh $1,850.00

* Một Gia Đình Ẩn Danh $8,000.00

* Phong Trào Cursillo $2,810.00

* Xứ Đoàn Thánh Tâm $3,215.00

* Hai Gia Đình Ẩn Danh $ 4,000.00

Linh mục Nguyễn Kim Sơn và Linh mục Phạm Quang Hồng

LEGIO MARIAE: Kính mời Quý Hội Viên hoạt động cũng như tán trợ của Curia Lavang và ba đội Legio tới tham dự Thánh Lễ vào sáng Chúa Nhật tuần này 12/9/2021, sau đó vui lòng ở lại họp lúc 10:30 am tại phòng hội lớn. Xin tất cả Quý Hội Viên mang khăn quàng.

Mọi chi tiết, xin liên lạc Trưởng Curia – Bùi Thị Thu Nguyệt – 0466 470 887

LỚP GIÁO LÝ: Cáclớp giáo lý XƯNG TỘI – RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU và THÊM SỨC đã được khai giảng tuần vừa qua 28/08/2021. Quý Phụ Huynh nào muốn ghi danh cho con em mình vào các lớp nói trên, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với nữ tu Bạch Mai để tiện việc sắp xếp. Ban Giáo Lý – Nữ tu. Theresa Bạch Mai

BAN VẬN ĐỘNG -TỔ CHỨC BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 01/01/2022 – 30/12/2024.

Được sự chấp thuận của Linh mục Quản nhiệm và Linh mục Phụ tá, Ban Vận Động – Tổ Chức Bầu Cử (BVĐ-TCBC) gồm:

1/ Ông Trần Văn Khẩn 0434 901 474

2/ Ông Cố Nguyễn Văn Phan 0468 719 178

3/ Ông Cố Nguyễn Thanh Hưởng 0498 595 919

4/ Ông Cố Lâm Văn Nhân 0404 334 099

5/ Ông Phạm Đức Khiêm (phát ngôn viên) 0418 959 045

Xin thông báo về thể thức Ứng cử / Đề cử vào Ban Thường Vụ (BTV) tới toàn thể quý Cộng Đoàn:

1. Quý thành viên trong Cộng Đoàn trên 21 tuổi đều có thể ứng cử hoặc được đề cử kể cả quý cựu BTV và

BTV đương nhiệm.

2. Hạn chót Ứng Cử hay Đề Cử: Chúa Nhật 26/09/2021.

3. Ban Thường Vụ sẽ gồm 7 thành viên với nhiệm kỳ là 3 năm. Mỗi thành viên BTV chỉ làm liên tiếp 2

nhiệm kỳ “tổng cộng 6 năm” theo luật của Địa Phận. Nghỉ 1 thời gian rồi có thể vào nhiệm kỳ mới.

4. Mỗi người có quyền đề cử 3 người cho cuộc bầu cử vào BTV.

5. Ngày bầu cử: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn mạng Cộng Đoàn (tháng 11).

Xin quý Cộng Đoàn vui lòng lấy phiếu Ứng cử – Đề cử để trên bàn phía cửa trước Trung Tâm, điền vào rồi bỏ vô thùng. Mọi chi tiết hay thắc mắc xin liên lạc các thành viên trong BVĐ-TCBC.

Thay mặt BVĐ-TCBC. Phạm Đức Khiêm

TO TIN YEU 1158.doc