(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – Năm B

Bài Đọc I: Đnl 4:1-2, 6-8 “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.

Đáp Ca:Tv 14Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa?

Bài Đọc II: Gc 1:17-18, 21-22, 27 “Anh em hãy thực thi lời đã nghe”.

Alleluia , Alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống,

không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” –Alleluia.

Bài Phúc Âm: Mc 7:1-8, 14-15, 21-23 “Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.

30/8 Thứ Hai
31/8 Thứ Ba 6.30pm Tuần XXII Thường Niên.
1/9 Thứ Tư 6.30pm Tuần XXII Thường Niên.
2/9 Thứ Năm 6.30pm Tuần XXII Thường Niên.
3/9 Thứ Sáu 6.30pm Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thứ Sáu đầu tháng.
4/9 Thứ Bảy 6.00pm CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
5/9 Chúa Nhật 9.00am

3.00pm

5.30pm

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

CHÚC MỪNG: Xin chúc mừng Hội Phụ Nữ của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc nhân dịp Hội đã thành lập 20 Năm 2001 – 2021. Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và ban nhiều ơn lành xuống trên Hội trong những Năm kế tiếp. Đặc biệt với tinh thần dấn thân phục vụ và một tinh thần hy sinh, phó thác và cầu nguyện như Thánh Nữ Monica, Hội Phụ Nữ luôn là tấm gương sáng cho Cộng Đoàn và cho các Chị Em Phụ Nữ Trẻ trong tương lai. Chúc mừng Hội đã tròn 20 Năm Tuổi. Lm Nguyễn Kim Sơn và Lm Phạm Quang Hồng

CẢM TẠ

Linh mục Nguyễn Kim Sơn và Linh mục Phạm Quang Hồng chân thành cảm ơn đến Cộng Đoàn trong tâm tình cùng những lời khẩn nguyện đang hướng về Việt Nam để xin Thiên Chúa nâng đỡ và ủi an cho con dân Việt sớm thoát khỏi cơn đại dịch Covid quái ác này. Cộng đoàn cũng như các Ban Ngành Đoàn Thể đã rất đại lượng đóng góp trong những tuần vừa qua. Số tiền quyên góp được $49,395.00.

Sau đây là những chi tiết mà Cộng Đoàn đã thu được:

* 3 lễ cuối tuần 01/08 $16,785.00

* Gia Đình Tôn Vương $10,400.00

* Ca Đoàn Têrêsa $2,550.00

* Gia Đình Lòng Chúa Thương xót $4,000.00

* CTTT Hôn Nhân Gia Đình $2,000.00

* Hội Phụ Nữ $1,000.00

* Lớp Kinh Thánh $1,850.00

* Một Gia Đình Ẩn Danh $8,000.00

* Phong Trào Cursillo $2,810.00

LỚP GIÁO LÝ: Để chuẩn bị cho các em XƯNG TỘI-RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU và THÊM SỨC vào năm tới 2022. Xin Quý Phụ Huynh lấy Đơn ghi danh (Form) tại cửa ra vào Trung Tâm. Sau khi điền xong, xin vui lòng bỏ vào thùng Giáo lý tại cửa ra vào, hoặc trực tiếp liên lạc với Nữ tu Bạch Mai (0415 543 349). Lớp Giáo Lý hai khối sẽ khai giảng vào ngày 28/8/2021.

Ban Giáo lý – Nữ tu Teresa Bạch Mai

BAN VẬN ĐỘNG -TỔ CHỨC BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 01/01/2022 – 30/12/2024.

Được sự chấp thuận của Linh mục Quản nhiệm và Linh mục Phụ tá, Ban Vận Động – Tổ Chức Bầu Cử (BVĐ-TCBC) gồm:

1/ Ông Nguyễn Văn Khẩn 0434 901 474

2/ Ông Cố Nguyễn Văn Phan 0468 719 178

3/ Ông Cố Nguyễn Thanh Hưởng 0498 595 919

4/ Ông Cố Lâm Văn Nhân 0404 334 099

5/ Ông Phạm Đức Khiêm (phát ngôn viên) 0418 959 045

Xin thông báo về thể thức Ứng cử / Đề cử vào Ban Thường Vụ (BTV) tới toàn thể quý Cộng Đoàn:

1. Quý thành viên trong Cộng Đoàn trên 21 tuổi đều có thể ứng cử hoặc được đề cử kể cả quý cựu BTV và

BTV đương nhiệm.

2. Hạn chót Ứng Cử hay Đề Cử: Chúa Nhật 26/09/2021.

3. Ban Thường Vụ sẽ gồm 7 thành viên với nhiệm kỳ là 3 năm. Mỗi thành viên BTV chỉ làm liêntiếp 2

nhiệm kỳ “tổng cộng 6 năm” theo luật của Địa Phận. Nghỉ 1 thời gian rồi có thể vào nhiệm kỳ mới.

4. Mỗi người có quyền đề cử 3 người cho cuộc bầu cử vào BTV.

5. Ngày bầu cử: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn mạng Cộng Đoàn (Tháng 11).

Xin quý Cộng Đoàn vui lòng lấy phiếu Ứng cử – Đề cử để trên bàn phía cửa trước Trung Tâm, điền vào rồi bỏ vô thùng. Mọi chi tiết hay thắc mắc xin liên lạc các thành viên trong BVĐ-TCBC.

Thay mặt BVĐ-TCBC. Phạm Đức Khiêm

TO TIN YEU 1156.doc