(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO MỚI COVID-19 LOCKDOWN
Từ 12:01 am – Đêm nay

Kính chào Quý HĐMV,

Theo Thông Báo mới nhất của Chính phủ.
Cũng như sau khi hội ý với Cha QN – chúng con xin thông báo :

TT chúng ta sẽ đóng cửa & không có TL cho CĐ từ chiều mai Thứ Ba (29/06) đến Thứ Sáu (02/07).

Chỉ có TL Online/Livestream :

* Chiều mai Thứ Ba lúc @ 7:00 pm
* Các ngày khác lúc @ 6:30 pm

Nếu có những thay đổi mới nào khác – chúng con sẽ thông báo sau.

Kính
Ng. Hiệp