(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO MỚI CHO CUỐI TUẦN NÀY
Thứ Bảy & CN 03 & 04 / 07 / 2021

Quý HĐMV và Quý Cộng Đoàn thân kính,

Theo Thông Báo mới nhất của Chính Phủ chiều nay – cũng như sau khi đã hội ý với Cha QN – chúng con xin thông báo như sau :

1) Với hạn chế tối đa 20 người & khoảng cách xã hội 4 m2/đầu người trong 3 ngày sắp tới – kể từ ngày mai Thứ Bảy – nên TT chúng ta vẫn chưa thể mở cửa cho các TL dành cho CĐ như thường lệ.

Lễ chiều T7 & sáng CN tuần này cho phép 20 người.
Xin vui lòng chỉ hạn chế và ưu tiên cho Quý Cha, TTVGL, những người đọc sách, LNGD, chiếu Bảng & BTT

2) Quý Cha vẫn tiếp tục cử hành các TL trực tuyến cho CĐ vào những ngày và giờ thông lệ.

3) Riêng CN tuần này – 04/07 – chỉ có một TL sáng @ lúc 9:00 am.

KHÔNG có :
– Giờ Chầu LCTX lúc 3:00 pm &
– TL chiều lúc 5:30 pm.

4) Buổi Họp HĐMV xin được dời lại vào CN tuần tới 11/07 – khi TT được mở cửa cho 150 người & khoảng cách xã hội @ 2 m2 / đầu người – kể từ Thứ Ba – 06/07 tới Thứ Hai – 12/07.

Kính
Ng. Hiệp