(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

KHÓA HỌC SAFEGUARDING

Vì để AN TOÀN CHO CỘNG ĐOÀN, cũng như BẢO VỆ CÁ NHÂN CHÚNG TA trong khi đến Trung Tâm phục vụ. Xin Quý Ban Ngành – Đoàn Thể và Cá Nhân, vui lòng dành chút thời gian đến tham dự khóa học về SAFEGUARD tại Cộng Đoàn cho tất cả quý Thiện Nguyện Viên vào 1 trong 2 ngày:

Tuesday 31/10: 7:30 – 8:30pm

Wednesday 8/11: 7:30 – 8:30pm

– Đặc biệt, xin Quý Trưởng của các Ban Ngành – Đoàn Thể vui lòng ghi danh để tham dự.

– Khóa học sẽ do Quý vị trên địa phận.

– Vui lòng cung cấp: Tên thánh, tên gọi, số phone, email, và ngày tham dự.

– Xin đăng ký sẽ từ nay cho đến hết ngày 20/10/2023)

Mọi liên hệ xin gởi về cho A. Trương Huy Cận hoặc A. Phạm Xuân Bình.