(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

TÁI LẬP VIỆC ĐÒI BUỘC THAM DỰ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Theo Nguồn Cathnews, Đức Tổng Giám mục Timothy Costelloe SDB qua một lá thư mục vụ gửi cho giáo dân tại Perth, Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thểtái lập nghĩa vụ tham dự Thánh lễ Chúa nhật kể từ ngày 4 tháng 9.

Ngài khẳng định: “Tôi tin đã đến lúc cần phải nhắc nhở tất cả chúng ta một lần nữa về vị trí trung tâm của Bí tích Thánh Thể và nhu cầu của chúng ta đối với Bí tích Quý Trọng này. Vì lý do đó, tôi sẽ phục hồi nghĩa vụ phải đến nhà thờ tham Thánh Lễ ngày Chủ nhật.”

Quyết định này có hiệu lực kể từ Chúa Nhật 04/09/2022.

Xin Quý Ông Bà Anh Chị Em lưu ý đến thông báo này, nhằm giúp chúng ta chu toàn bổn phận tham dự Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật.

Cha QN Dominic Nguyễn Kim Sơn

TÁI LẬP VIỆC ĐÒI BUỘC THAM DỰ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT.docx