(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Đại diện cho Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Úc Châu cùng Xứ Đoàn Thánh Tâm. Tôi muốn bày tỏ lòng cảm tạ và tri ân đến Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Sơ, Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, Ban Xã Hội, Các Ban Ngành – Đoàn Thể và từng Cá Nhân của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc, đã cùng cộng tác, đóng góp tài chánh, thời gian, công sức. Đặc biệt là dành tình yêu để giúp đỡ chúng tôi tổ chức “Trại Nắng Hồng 16” vừa qua được thành công tốt đẹp.

Riêng cá nhân Tôi. Tôi không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả hết tấm chân tình mà Quý Vị đã dành cho Phong Trào Thiếu Nhi. Tôi biết rằng sự yêu mến và lòng Quảng Đại của Quý Vị là nhịp cầu Đức Tin và tương tác để giúp các em nhận biết vai trò, trách nhiệm và tình yêu dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể, cho Giáo Hội cũng như cho Cộng Đoàn. Tinh thần phục vụ của Quý Vị là nền tảng đang nung đốt – vun đắp và truyền lửa yêu mến, để các em bắt chước và tiếp nối xây dựng Giáo Hội trong tương lai.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa luôn tuôn đổ dồi dào trên Quý Vị và Gia Đình.

Lm Nguyễn Kim Sơn