Liên Lạc

 

TRUNG TÂM CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TÂY ÚC

3 Victoria Rd, Westminster WA 6061

Telephone: (08) 9344 4437

NHÀ XỨ

58 Lodesworth Rd, Westminster WA 6061

Telephone: (Số bàn) (08) 9344 4437 / (Số Mobile) 0423 935 495

 

Email: info@vietcatholicperth.org

—————————————————————————-

Nếu có ý kiến hay những gì cần sửa lại, xin liên lạc:

Email: info@vietcatholicperth.org

Xin thành thực cảm ơn!

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican