(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Left Bar

LỜI NGỎ

Thánh Lễ
Trực Tuyến

facebook_logos
Youtube


*Chiều Thứ Ba – Thứ Sáu: 6:30 pm
*Chiều Thứ Bảy: 6:00 pm
*Sáng Chúa Nhật: 9:00 am

Thông Tin

Nhà Lưu Trữ Tro tại Cộng Đoàn đã được khai trương.
Nếu ai muốn gửi tro cốt của thân nhân mình vào đây thì xin xem thêm chi tiết ở đây.

Nhà Lưu Trữ Tro

Ban Thường Vụ

Đón Nghe

CD do Linh Mục Nhạc Sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh 

Mới: Một Niềm Phó Thác
CD1 – Ngợi Ca Tình Yêu
CD2 – Chúa Đã Là Người Tị Nạn
CD3 – Một Niềm Phó Thác
CD4 – Yên Vui Một Đời
CD5 – Trong Tình Yêu Chúa
CD6 – Ngài Mãi Yêu Con
CD7 – Xin Dâng Lên Cha
CD8 – Trên Biển Đời
CD9 – Nâng Hồn Lên Tới Chúa
CD10 – Bài Ca Tri Ơn


Chúng ta hãy Xin Dâng Lên Cha với Ca Đoàn Cécilia

Thánh Nhạc trong viễn tượng Tân Phúc Âm Hóa – LM Mộng Huỳnh